Inżynierskie rozwiązania
dla Twojej firmy i domu

Separatory tłuszczu

Tłuszcze są substancjami, które w wysokim stopniu zanieczyszczają kanalizację. Konieczne jest więc ich przechwycenie zanim dostaną się do sieci kanalizacyjnej. Tłuszcze i skrobia znajdują się przede wszystkim w ściekach pochodzących z restauracji, kuchni zbiorowego żywienia oraz w ściekach pochodzących z obiektów przemysłu rolno-spożywczego. Firma Biocent stworzyła pełną gamę urządzeń, umożliwiających oczyszczanie ścieków z tłuszczów i skrobi.

MATERIAŁY

Nasze separatory tłuszczu wykonujemy z:

DOBÓR

Rozmiar separatora tłuszczu jest określany przy współczynniku detergentu 1,3.
Określenie „kuchnia zbiorowego żywienia” oznacza przede wszystkim obiekty samoobsługowe, stołówki szkolne lub zakładowe.
Dla restauracji przyjmuje się 2 możliwości: 1 lub 2 zmiany dziennie.
Uwaga, dla hotelu, liczbę posiłków należy przemnożyć przez współczynnik 1,15.
Przykład: 70 posiłków wydawanych w restauracji daje 70 x 1,15 = 80 posiłków wydawanych w hotelu.

KUCHNIA ZBIOROWEGO ŻYWIENI RESTAURACJA PRZEPŁYW L/S
1 ZMIANA DZIENNIE 2 ZMIANY DZIENNIE
≤ 220 ≤ 50 ≤ 110 1
≤ 450 ≤ 110 ≤ 220 2
≤ 660 ≤ 160 ≤ 320 3
≤ 900 ≤ 210 ≤ 420 4
≤ 1400 ≤ 320 ≤ 620 6
≤ 1800 ≤ 460 ≤ 840 8
≤ 2200 ≤ 520 ≤ 1040 10
≤ 3400 ≤ 800 ≤ 1600 15

Separator skrobi

Wybór separatora skrobi zależny jest od liczby posiłków wydawanych dziennie lub od liczby ziemniaków obieranych dziennie przez automat.

ILOŚĆ POSIŁKÓW DZIENNIE MASA ZIEMNIAKÓW DZIENNIE PRZEPŁYW L/S
≤ 380 80 kg 1
≤ 1200 200 kg 2
≤ 2400 500 kg 3
≤ 4600 1000 kg 4

DODATKOWE OPCJE


Możliwość wykonania separatorów pod warunki istniejące na danym obiekcie.

Alarm do separatorów tłuszczu

Dysza myjąca wysokociśnieniowa dla separatorów BST/O – AUTO

Instalacja do opróżniania

SEPARATOR TŁUSZCZU Z GRP BST-G

SEPARATOR TŁUSZCZU Z GRP BST-G
MODEL PRZEPŁYW NOMINALNY Qnom ŚREDNICA ZBIORNIKA D WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA H OBJĘTOŚĆ CAŁKOWITA Vc WYSOKOŚĆ WLOTU OD DNA ZBIORNIKA H1 WYSOKOŚĆ WYLOTU OD DNA ZBIORNIKA H2 ŚREDNICA RURY WLOTU I WYLOTU DN
[l/s] [mm] [mm] [l] [mm] [mm] [mm]
BST-G2/BBS-G2 2 1000 900 500 640 630 110
BST-G3/BBS-G3 3 1000 1150 700 840 830 160
BST-G4/BBS-G4 4 1000 1520 1000 1290 1280 160
BST-G6/BBS-G6 6 1000 2150 1500 1890 1880 160

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-G Karta katalogowa
BST-G Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU Z GRP Z OSADNIKIEM BST-OG

SEPARATOR TŁUSZCZU Z GRP Z OSADNIKIEM BST OG
MODEL PRZEPŁYW NOMINALNY Qnom POJEMNOŚĆ OSADNIKA ŚREDNICA ZBIORNIKA D WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA H OBJĘTOŚĆ CAŁKOWITA Vc WYSOKOŚĆ WLOTU OD DNA ZBIORNIKA H1 WYSOKOŚĆ WYLOTU OD DNA ZBIORNIKA H2 ŚREDNICA RURY WLOTU I WYLOTU DN
[l/s] [l] [mm] [mm] [l] [mm] [mm] [mm]
BST-OG 1,5 1,5 150 1000 900 500 640 630 110
BST-OG 2 2 200 1000 1150 700 840 830 160
BST-OG 3 3 350 1000 1520 1000 1290 1280 160
BST-OG 4 4 600 1000 2150 1500 1890 1880 160

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-OG Karta katalogowa
BST-OG Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU Z ŻELBETU BST-C

SEPARATOR TŁUSZCZU Z ŻELBETU BST C
MODEL PRZEPŁYW NOMINALNY Qnom ŚREDNICA ZBIORNIKA J ŚREDNICA ZBIORNIKA D WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA H POJEMNOŚĆ CZYNNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WLOTU OD DNA ZBIORNIKA E WYSOKOŚĆ WYLOTU OD DNA ZBIORNIKA S ŚREDNICA RURY WLOTU I WYLOTU DN
[l/s] [mm] [mm] [mm] [l] [mm] [mm] [mm]
BST-C 2 2 1300 1000 1550 480 840 810 110/160
BST-C 4 4 1300 1000 2150 960 1440 1410 110/160
BST-C 7 6 1500 1200 2250 1440 1500 1470 160/200
BST-C 10 8 1500 1200 2650 1920 1900 1870 160/200
BST-C 12 10 1800 1500 2350 2400 1600 1570 200/250
BST-C 15 13 1800 1500 2850 3120 2050 2020 200/250
BST-C 20 18 2300 2000 2350 4320 1600 1570 200/250
BST-C 20 20 2300 2000 2850 4800 2100 2070 200/250

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-C Karta katalogowa
BST-C Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU Z ŻELBETU Z OSADNIKIEM BST-OC

SEPARATOR TŁUSZCZU Z ŻELBETU BST C
MODEL PRZEPŁYW NOMINALNY Qnom POJEMNOŚĆ OSADNIKA ŚREDNICA ZBIORNIKA J ŚREDNICA ZBIORNIKA I WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA H POJEMNOŚĆ CZYNNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WLOTU OD DNA ZBIORNIKA E WYSOKOŚĆ WYLOTU OD DNA ZBIORNIKA S ŚREDNICA RURY WLOTU I WYLOTU DN
[l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [l] [mm] [mm] [mm]
BST-OC 2/200 2 200 1300 1000 1850 680 1040 1010 110/160
BST-OC 4/400 4 400 1300 1000 2650 1360 1940 1910 110/160
BST-OC 6/600 6 600 1500 1200 2750 2040 2000 1970 160/200
BST-OC 7/700 7 700 1500 1200 2350 2380 1600 1570 160/200
BST-OC 10/1000 10 1000 1800 1500 2850 3400 2100 2070 160/200
BST-OC 12/1200 12 1200 2300 2000 2350 4080 1550 1520 200/250
BST-OC 17/1700 17 1700 2300 2000 2850 5780 2050 2020 200/250
BST-OC 20/2000 20 2000 2800 2500 2350 6800 1550 1520 200/250

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-OC Karta katalogowa
BST-OC Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU ZE STALI NIERDZEWNEJ BST-S

SEPARATOR TŁUSZCZU ZE STALI NIERDZEWNEJ BST-S
MODEL PRZEPŁYW L S H F E DW/DO OBJĘTOŚĆ CZYNNA
[l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BST-S-0,5 0,5 790 480 640 495 490 110 120
BST-S-1 1 1090 710 560 465 390 110 240
BST-S-2 2 1390 760 830 545 540 110 480
BST-S-3 3 1390 760 1090 775 770 110 720
BST-S-4 4 1490 1000 1090 775 765 110 960
BST-S-6 6 1790 1200 1090 730 725 160 1440
BST-S-8 8 2190 1200 1090 775 770 160 1920
BST-S-10 8 2790 1200 1090 775 770 160 2400
BST-S-15 15 2390 1200 1800 1390 1380 200 3600
Istnieje możliwość wykonania separatorów w inych wymiarach.

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-S Karta katalogowa
BST-OC Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OSADNIKIEM BST-OS

SEPARATOR TŁUSZCZU ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OSADNIKIEM BST-OS
OBJĘTOŚĆ CZYNNA
MODEL PRZEPŁYW L S H F E DW/DO OSADNIK SEPARAT
[l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [l]
BST-OS-1 1 1210 680 850 590 520 110 100 240
BST-OS-2 2 1210 680 1360 1100 1030 110 200 480
BST-OS-3 3 1690 680 1360 1100 1030 110 300 720
BST-OS-4 4 1690 750 1570 1310 1240 110 400 960
BST-OS-6 6 2190 1000 1450 1120 1050 160 600 1440
BST-OS-8 8 2190 1000 1810 1480 1410 160 800 1920
BST-OS-10 10 2190 1200 1910 1530 1460 160 1000 2400
BST-OS-15 15 2360 1480 2110 1730 1660 200 1500 3600
Istnieje możliwość wykonania separatorów w innych wymiarach.

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.

SEPARATOR TŁUSZCZU Z UKŁADEM MIESZAJĄCYM BST-S/OS-MIX

SEPARATOR TŁUSZCZU Z UKŁADEM MIESZAJĄCYM BST-S/OS-MIX

Separatory tłuszczu zbudowane na bazie separatorów BST-S i BST-OS. Do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach wewnętrznych. Zastosowana przy separatorze pompa zewnętrzna pozwalana mieszanie zawartości zbiornika w celu jego lepszego oczyszczenia przed opróżnieniem.

OBJĘTOŚĆ CZYNNA
MODEL PRZEPŁYW L B H DW/DO OSADNIK SEPARAT
[l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [l]
BST-S/OS-MIX-1 1 1210 680 850 110 100 240
BST-S/OS-MIX-2 2 1210 680 1360 110 200 480
BST-S/OS-MIX-3 3 1690 680 1360 110 300 720
BST-S/OS-MIX-4 4 1690 750 1570 110 400 960
BST-S/OS-MIX-6 6 2190 1000 1450 160 600 1440
BST-S/OS-MIX-8 8 2190 1000 1810 160 800 1920
BST-S/OS-MIX-10 10 2190 1200 1910 160 1000 2400
BST-S/OS-MIX-15 15 2360 1480 2110 200 1500 3600

SEPARATOR TŁUSZCZU Z UKŁADEM MIESZAJĄCO OPRÓŻNIAJĄCYM BST-S/OS-AUTO

SEPARATOR TŁUSZCZU Z UKŁADEMMIESZAJĄCO OPRÓŻNIAJĄCYM BST S/OS AUTO

Separatory tłuszczu zbudowane na bazie separatorów BST-S i BST-OS. Do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach wewnętrznych. Separator wyposażony w pompę pozwalającą na płukanie i opróżnianie separatora. Cały proces jest zautomatyzowany i odbywa za pomocą szafy sterującej.

OBJĘTOŚĆ CZYNNA
MODEL PRZEPŁYW L B H DW/DO OSADNIK SEPARAT
[l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [l]
BST-S/OS-AUTO-1 1 1210 680 850 110 100 240
BST-S/OS-AUTO-2 2 1210 680 1360 110 200 480
BST-S/OS-AUTO-3 3 1690 680 1360 110 300 720
BST-S/OS-AUTO-4 4 1690 750 1570 110 400 960
BST-S/OS-AUTO-6 6 2190 1000 1450 160 600 1440
BST-S/OS-AUTO-8 8 2190 1000 1810 160 800 1920
BST-S/OS-AUTO-10 10 2190 1200 1910 160 1000 2400
BST-S/OS-AUTO-15 15 2360 1480 2110 200 1500 3600

Skontaktuj się z nami już dziś

Masz pytania? Nasz zespół specjalistów odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Region zachodni:

Rafał Synowiec
e-mail: poznan@biocent.pl
tel. 512-238-818

Damian Lasota
e-mail: damian@biocent.pl
tel. 789-191-799

Sławomir Olejniczak
e-mail: poznan@biocent.pl

Region południowo-wschodni:

Tomasz Masłowski
e-mail: tomasz@biocent.pl
tel. 504-307-609

Paweł Bury
e-mail: pawel@biocent.pl
tel. 517-466-370

Biocent sp. z o. o.

ul. Do Dysa 5
20-149 Lublin
e-mail: biuro@biocent.pl

Region północno-wschodni:

Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bialystok@biocent.pl
tel. 504-307-609
tel. 517-763-212

Potrzebujesz fachowca?
Realizacja Agencja interaktywna PROPERIS