Inżynierskie rozwiązania
dla Twojej firmy i domu

Separatory tłuszczu

Tłuszcze są substancjami, które w wysokim stopniu zanieczyszczają kanalizację. Konieczne jest więc ich przechwycenie zanim dostaną się do sieci kanalizacyjnej. Tłuszcze i skrobia znajdują się przede wszystkim w ściekach pochodzących z restauracji, kuchni zbiorowego żywienia oraz w ściekach pochodzących z obiektów przemysłu rolno-spożywczego. Firma Biocent stworzyła pełną gamę urządzeń, umożliwiających oczyszczanie ścieków z tłuszczów i skrobi.

MATERIAŁY

Nasze separatory tłuszczu wykonujemy ze stali nierdzewnej lub polietylenu. Na życzenie klienta możliwe jest użycie innego materiału do wyprodukowania separatora.

DOBÓR

Rozmiar separatora tłuszczu jest określany przy współczynniku detergentu 1,3.
Określenie „kuchnia zbiorowego żywienia” oznacza przede wszystkim obiekty samoobsługowe, stołówki szkolne lub zakładowe.
Dla restauracji przyjmuje się 2 możliwości: 1 lub 2 zmiany dziennie.
Uwaga, dla hotelu, liczbę posiłków należy przemnożyć przez współczynnik 1,15.
Przykład: 70 posiłków wydawanych w restauracji daje 70 x 1,15 = 80 posiłków wydawanych w hotelu.

KUCHNIA ZBIOROWEGO ŻYWIENI RESTAURACJA PRZEPŁYW L/S
1 ZMIANA DZIENNIE 2 ZMIANY DZIENNIE
≤ 220 ≤ 50 ≤ 110 1
≤ 450 ≤ 110 ≤ 220 2
≤ 660 ≤ 160 ≤ 320 3
≤ 900 ≤ 210 ≤ 420 4
≤ 1400 ≤ 320 ≤ 620 6
≤ 1800 ≤ 460 ≤ 840 8
≤ 2200 ≤ 520 ≤ 1040 10
≤ 3400 ≤ 800 ≤ 1600 15

Separator skrobi

Wybór separatora skrobi zależny jest od liczby posiłków wydawanych dziennie lub od liczby ziemniaków obieranych dziennie przez automat.

ILOŚĆ POSIŁKÓW DZIENNIE MASA ZIEMNIAKÓW DZIENNIE PRZEPŁYW L/S
≤ 380 80 kg 1
≤ 1200 200 kg 2
≤ 2400 500 kg 3
≤ 4600 1000 kg 4

DODATKOWE OPCJE


Możliwość wykonania separatorów pod warunki istniejące na danym obiekcie.

Alarm do separatorów tłuszczu

Dysza myjąca wysokociśnieniowa dla separatorów BST/O – AUTO

Instalacja do opróżniania

SEPARATOR TŁUSZCZU Z GRP BST-G

SEPARATOR TŁUSZCZU Z GRP BST-G
MODEL PRZEPŁYW NOMINALNY Qnom ŚREDNICA ZBIORNIKA D WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA H OBJĘTOŚĆ CAŁKOWITA Vc POJEMNOŚĆ GROMADZENIA TŁUSZCZY WYSOKOŚĆ WLOTU OD DNA ZBIORNIKA H1 WYSOKOŚĆ WYLOTU OD DNA ZBIORNIKA H2 ŚREDNICA RURY WLOTU I WYLOTU DN
[l/s] [mm] [mm] [l] [l] [mm] [mm] [mm]
BST-G2/BBS-G2 2 1000 900 550 360 600 590 110
BST-G3/BBS-G3 3 1000 1150 750 540 1000 990 110/160
BST-G4/BBS-G4 4 1000 1520 960 720 1370 1360 110/160
BST-G6/BBS-G6 6 1000 2150 1450 1800 1800 1790 110/160

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-G Karta katalogowa
BST-G Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU Z GRP Z OSADNIKIEM BST OG

SEPARATOR TŁUSZCZU Z GRP Z OSADNIKIEM BST OG
MODEL PRZEPŁYW NOMINALNY Qnom POJEMNOŚĆ OSADNIKA ŚREDNICA ZBIORNIKA D WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA H OBJĘTOŚĆ CAŁKOWITA Vc POJEMNOŚĆ GROMADZENIA TŁUSZCZY WYSOKOŚĆ WLOTU OD DNA ZBIORNIKA H1 WYSOKOŚĆ WYLOTU OD DNA ZBIORNIKA H2 ŚREDNICA RURY WLOTU I WYLOTU DN
[l/s] [l] [mm] [mm] [l] [l] [mm] [mm] [mm]
BST-OG 1,5 1,5 190 1000 900 550 180 570 560 110/160
BST-OG 2 2 200 1000 1150 750 360 1000 990 160/110
BST-OG 3 3 300 1000 1520 960 540 1370 1360 160/110
BST-OG 4 4 450 1000 2150 1450 720 1800 1790 160/110

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-OG Karta katalogowa
BST-OG Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU Z ŻELBETU BST C

SEPARATOR TŁUSZCZU Z ŻELBETU BST C
MODEL PRZEPŁYW NOMINALNY Qnom ŚREDNICA ZBIORNIKA J ŚREDNICA ZBIORNIKA D WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA H POJEMNOŚĆ CZYNNA CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ GROMADZENIA TŁUSZCZY WYSOKOŚĆ WLOTU OD DNA ZBIORNIKA H1 WYSOKOŚĆ WYLOTU OD DNA ZBIORNIKA H2 ŚREDNICA RURY WLOTU I WYLOTU DN
[l/s] [mm] [mm] [mm] [l] [l] [mm] [mm] [mm]
BST-C 2 2 1300 1000 1500 480 360 790 760 160
BST-C 4 4 1500 1200 1700 960 720 1030 1000 160
BST-C 7 7 1800 1500 1900 1680 1260 1130 1100 200
BST-C 10 10 2300 2000 1700 2400 1800 944 914 200
BST-C 12 12 2300 2000 1800 2880 2160 1100 1070 200
BST-C 15 15 2300 2000 2100 3600 2700 1130 1300 200
BST-C 20 20 2300 2000 2500 4800 3600 1710 1680 200

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-C Karta katalogowa
BST-C Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU Z ŻELBETU BST C

SEPARATOR TŁUSZCZU Z ŻELBETU BST C
MODEL PRZEPŁYW NOMINALNY Qnom POJEMNOŚĆ OSADNIKA ŚREDNICA ZBIORNIKA J ŚREDNICA ZBIORNIKA I WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA H POJEMNOŚĆ CZYNNA CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ GROMADZENIA TŁUSZCZY WYSOKOŚĆ WLOTU OD DNA ZBIORNIKA H1 WYSOKOŚĆ WYLOTU OD DNA ZBIORNIKA H2 ŚREDNICA RURY WLOTU I WYLOTU DN
[l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [l] [l] [mm] [mm] [mm]
BST-OC 2/200 2 200 1300 1000 1800 680 360 1046 1016 160
BST-OC 2/400 2 400 1300 1000 2000 880 360 1300 1271 160
BST-OC 4/400 4 400 1500 1200 2100 1360 720 1383 1353 160
BST-OC 4/800 4 800 1500 1200 2400 1760 720 1737 1707 160
BST-OC 7/700 7 700 1800 1500 2300 2380 1260 1527 1497 200
BST-OC 7/1400 7 1400 1800 1500 2700 3080 1260 1924 1894 200
BST-OC 10/1000 10 1000 2300 2000 2000 3400 1800 1263 1233 200
BST-OC 10/2000 10 2000 2300 2000 2300 4400 1800 1580 1551 200
BST-OC 12/1200 12 1200 2300 2000 2200 4080 2160 1479 1449 200
BST-OC 15/1500 15 1500 2300 2000 2500 5100 2700 1804 1774 200
BST-OC 20/2000 20 2000 2800 2500 2300 6800 3600 1566 1536 200

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-OC Karta katalogowa
BST-OC Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU ZE STALI NIERDZEWNEJ BST S

SEPARATOR TŁUSZCZU ZE STALI NIERDZEWNEJ BST S
MODEL PRZEPŁYW L S H F E DW/DO OBJĘTOŚĆ CZYNNA
[l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BST-S-0,5 0,5 790 480 640 495 490 110 120
BST-S-1 1 1090 710 560 465 390 110 240
BST-S-2 2 1390 760 830 545 540 110 480
BST-S-3 3 1390 760 1090 775 770 110 720
BST-S-4 4 1490 1000 1090 775 765 110 960
BST-S-6 6 1790 1200 1090 730 725 160 1440
BST-S-8 8 2190 1200 1090 775 770 160 1920
BST-S-10 8 2790 1200 1090 775 770 160 2400
BST-S-15 15 2390 1200 1800 1390 1380 200 3600
Istnieje możliwość wykonania separatorów w inych wymiarach.

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.

SEPARATOR TŁUSZCZU ZE STALI NIERDZEWNEJZ OSADNIKIEM BST OS

SEPARATOR TŁUSZCZU ZE STALI NIERDZEWNEJZ OSADNIKIEM BST OS
OBJĘTOŚĆ CZYNNA
MODEL PRZEPŁYW L S H F E DW/DO OSADNIK SEPARAT
[l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [l]
BST-OS-1 1 1210 680 850 590 520 110 100 240
BST-OS-2 2 1210 680 1360 1100 1030 110 200 480
BST-OS-3 3 1690 680 1360 1100 1030 110 300 720
BST-OS-4 4 1690 750 1570 1310 1240 110 400 960
BST-OS-6 6 2190 1000 1450 1120 1050 160 600 1440
BST-OS-8 8 2190 1000 1810 1480 1410 160 800 1920
BST-OS-10 10 2190 1200 1910 1530 1460 160 1000 2400
BST-OS-15 15 2360 1480 2110 1730 1660 200 1500 3600
Istnieje możliwość wykonania separatorów w innych wymiarach.

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.

SEPARATOR TŁUSZCZU Z UKŁADEM MIESZAJĄCYM BST S/OS MIX

SEPARATOR TŁUSZCZU Z UKŁADEM MIESZAJĄCYM BST S/OS MIX

Separatory tłuszczu zbudowane na bazie separatorów BST-S i BST-OS. Do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach wewnętrznych. Zastosowana przy separatorze pompa zewnętrzna pozwalana mieszanie zawartości zbiornika w celu jego lepszego oczyszczenia przed opróżnieniem.

SEPARATOR TŁUSZCZU Z UKŁADEMMIESZAJĄCO OPRÓŻNIAJĄCYM BST S/OS AUTO

SEPARATOR TŁUSZCZU Z UKŁADEMMIESZAJĄCO OPRÓŻNIAJĄCYM BST S/OS AUTO

Separatory tłuszczu zbudowane na bazie separatorów BST-S i BST-OS. Do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach wewnętrznych. Separator wyposażony w pompę pozwalającą na płukanie i opróżnianie separatora. Cały proces jest zautomatyzowany i odbywa za pomocą szafy sterującej.

Skontaktuj się z nami już dziś

Masz pytania? Nasz zespół specjalistów odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Region zachodni:

Sławomir Olejniczak
e-mail: poznan@biocent.pl
tel. 512-238-818

Region wschodni:

Tomasz Masłowski
e-mail: tomasz@biocent.pl
tel. 504-307-609

Paweł Bury
e-mail: pawel@biocent.pl
tel. 517-466-370

Biocent sp. z o. o.

ul. Do Dysa 5
20-149 Lublin
e-mail: biuro@biocent.pl
tel. 517-466-370

Potrzebujesz fachowca?
Realizacja Agencja interaktywna PROPERIS