Separatory substancji ropopochodnych, osadnik

Przeznaczenie

Separatory substancji ropopochodnych produkcji BIOCENT są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie lub jako wolnostojące, występujące w wersji z osadnikiem lub bez. Separatory to urządzenia, których konstrukcja umożliwia oddzielanie oraz magazynowanie cieczy lekkich, olejów ze ścieków. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych zanieczyszczonych pochodzących z dróg , autostrad, parkingów, składów magazynowych , punktów dystrybucji paliw oraz wód technologicznych pochodzących z myjni i warsztatów samochodowych

Zasada działania

Zasada działania separatorów koalescencyjnych oparta jest na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji dodatkowo wspomaganej zjawiskiem koalescencji - łączenia drobnych cząstek oleju w większe cząsteczki. Zawiesina mineralna zawarta w ściekach ulega osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji w materiale koalescencyjnym. Zatrzymanie i oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej. Większe odseparowane cząsteczki flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę filmu olejowego, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.

Wyposażenie dodatkoweAlarm substancji ropopochodnych i osadów. Z możliwością wpięcia do systemu BMS. Jako opcja powiadamianie SMS.

Włazy żeliwne klasa A15-D400.

Nadstawy betonowe, grp lub pehd.


Włazy szczelne do wypełnienia kostką brukową lub płytkami w przypadku montażu separatora pod posadzką.

Separatory koalescencyjne z betonu BIOSEP-C

 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Korpus zbiornika wykonany w wersji: żelbet kl. min. B45
 • Beton siarczanoodporny C45/55
 • Nasiąkliwość betonu: < 5%
 • Szczelność betonu: W10
 • Mrozoodporność F 150
 • Separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. C250 lub D400MODEL PRZE-
PŁYW
Qnom
ŚREDN.
ZEWN.
J
ŚREDN.
WEWN.
I
WYS.
WLOTU
E
WYS.
WYLOTU
S
WYS.
CAŁKOW.
H
ŚREDN.
WLOTU
DN
POJ.
CZYNNA
SEPARA-
TORA
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-C 3 3 1300 1000 596 566 1300 110 240
BIOSEP-C 6 6 1300 1000 951 921 1700 160 480
BIOSEP-C 10 10 1300 1000 1359 1329 2100 160 800
BIOSEP-C 15 15 1500 1200 1442 1412 2200 200 1200
BIOSEP-C 20 20 1500 1200 1795 1765 2500 200 1600
BIOSEP-C 30 30 1800 1500 1854 1824 2700 315 2400
BIOSEP-C 40 40 2300 2000 1514 1484 2400 315 3200
BIOSEP-C 50 50 2300 2000 1769 1739 2600 315 4000
BIOSEP-C 60 60 2300 2000 2024 1994 2900 615 4800
BIOSEP-C 80 80 2800 2500 1799 1769 2700 315 6400
BIOSEP-C 100 100 2800 2500 2126 2096 3000 315 8000

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

Deklaracja właściwości użytkowych BIOSEP-C (Nr 01/2015/BIOSEP-C)
BIOSEP-C - Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858

Separatory koalescencyjne z betonu z osadnikiem BIOSEP-OC

 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Korpus zbiornika wykonany w wersji: żelbet kl. min. B45
 • Beton siarczanoodporny C45/55
 • Nasiąkliwość betonu: < 5%
 • Szczelność betonu: W10
 • Mrozoodporność F 150
 • Separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. C250 lub D400MODEL PRZE-
PŁYW
Qnom
POJ.
OSAD-
NIKA
ŚREDN.
ZEWN.
J
ŚREDN.
WEWN.
I
WYS.
WLOTU
E
WYS.
WYLOTU
S
WYS.
CAŁKOW.
H
ŚREDN.
WLOTU
DN
POJ.
CZYNNA
SEPARA-
TORA
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-OC 3/600 3 600 1300 1000 1250 1220 2000 160 840
BIOSEP-OC 3/900 3 900 1300 1000 1632 1602 2300 160 1140
BIOSEP-OC 3/3000 3 3000 1800 1500 2014 1984 2700 160 3240
BIOSEP-OC 6/600 6 600 1300 1000 1555 1525 2300 160 1080
BIOSEP-OC 6/1200 6 1200 1500 1200 1666 1636 2400 160 1680
BIOSEP-OC 6/1800 6 1800 1800 1500 1470 1440 2200 160 2280
BIOSEP-OC 10/1000 10 1000 1500 1200 1772 1742 2500 160 1800
BIOSEP-OC 10/2000 10 2000 1800 1500 1765 1735 2500 160 2800
BIOSEP-OC 10/3000 10 3000 1800 1500 2331 2300 3000 160 3800
BIOSEP-OC 15/1500 15 1500 1800 1500 1708 1678 2500 200 2700
BIOSEP-OC 15/3000 15 3000 1800 1500 2258 2528 3300 200 4200
BIOSEP-OC 15/4000 15 4000 2300 2000 1836 1806 2600 200 5200
BIOSEP-OC 20/2000 20 2000 1800 1500 2218 2188 3000 200 3600
BIOSEP-OC 20/4000 20 4000 2300 2000 1963 1933 2700 200 5600
BIOSEP-OC 30/3000 30 3000 2300 2000 1900 1870 2800 315 5400
BIOSEP-OC 30/4000 30 4000 2300 2000 2218 2188 3100 315 6400
BIOSEP-OC 40/4000 40 4000 2800 2500 1648 1618 2500 315 7200
BIOSEP-OC 40/6000 40 6000 2800 2500 2055 2025 2900 315 9200
BIOSEP-OC 50/5000 50 5000 2800 2500 2014 1984 2900 315 9000
BIOSEP-OC 60/6000 60 6000 2800 2500 2381 2351 3200 315 10800

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

Deklaracja właściwości użytkowych (Nr 01/2015/BIOSEP-OC)
BIOSEP-OC - Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem, z włazem

Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM BIOSEP-CB

 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Korpus zbiornika wykonany w wersji: żelbet kl. min. B45
 • Beton siarczanoodporny C45/55
 • Nasiąkliwość betonu: < 5%
 • Szczelność betonu: W10
 • Mrozoodporność F 150
 • By-pass 10-cio krotny
 • Separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. C250 lub D400MODEL PRZE-
PŁYW
Qnom
RZEP-
ŁYW
MAX.
Qmax
ŚREDN.
ZEWN.
J
ŚREDN.
WEWN.
I
WYS.
WLOTU
E
WYS.
WYLOTU
S
WYS.
CAŁK.
H
ŚREDN.
WLOTU
DN
POJ.
CZYNNA
SEPARA-
TORA
  [l/s] [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-CB 3/30 3 3 1300 1000 596 566 1300 110 240
BIOSEP-CB 6/60 6 6 1300 1000 951 921 1700 160 480
BIOSEP-CB 10/100 10 10 1300 1000 1359 1329 2100 160 800
BIOSEP-CB 15/150 15 15 1500 1200 1442 1412 2200 200 1200
BIOSEP-CB 20/200 20 20 1500 1200 1795 1765 2500 200 1600
BIOSEP-CB 30/300 30 30 1800 1500 1854 1824 2700 315 2400
BIOSEP-CB 40/400 40 40 2300 2000 1514 1484 2400 315 3200
BIOSEP-CB 50/500 50 50 2300 2000 1769 1739 2600 315 4000
BIOSEP-CB 60/600 60 60 2300 2000 2024 1994 2900 315 4800
BIOSEP-CB 80/800 80 80 2800 2500 1799 1769 2700 315 6400

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

Deklaracja właściwości użytkowych (Nr 01/2015/BIOSEP-CB)
BIOSEP-CB - Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 z by-passem

Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OCB

 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Korpus zbiornika wykonany w wersji: żelbet kl. min. B45
 • Beton siarczanoodporny C45/55
 • Nasiąkliwość betonu: < 5%
 • Szczelność betonu: W10
 • Mrozoodporność F 150
 • By-pass 10-cio krotny
 • Separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. C250 lub D400MODEL PRZE-
PŁYW
Qnom
PRZE-
PŁYW
MAX.
Qmax
POJ.
OSAD-
NIKA
ŚREDN.
ZEWN.
J
ŚREDN.
WEWN.
I
WYS.
WLOTU
E
WYS.
WYLOTU
S
WYS.
CAŁK.
H
ŚREDN.
WLOTU
DN
POJ.
CZYNNA
SEPARA-
TORA
  [l/s] [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-OCB 3/30/600 3 30 600 1300 1000 1250 1220 2000 160 840
BIOSEP-OCB 3/30/900 3 30 900 1300 1000 1632 1602 2300 160 1140
BIOSEP-OCB 3/30/1500 3 30 1500 1500 1200 1725 1689 2400 200 1740
BIOSEP-OCB 6/60/600 6 60 600 1500 1200 1150 1105 1900 200 1080
BIOSEP-OCB 6/60/1200 6 60 1200 1500 1200 1681 1636 2400 200 1680
BIOSEP-OCB 6/60/1800 6 60 1800 1800 1500 1496 1441 2200 200 2280
BIOSEP-OCB 10/100/1000 10 100 1000 1500 1200 1754 1742 2600 315 1800
BIOSEP-OCB 10/100/2000 10 100 2000 2300 2000 1062 1042 1900 315 2800
BIOSEP-OCB 10/100/3000 10 100 3000 2300 2000 1380 1360 2200 315 3800
BIOSEP-OCB 15/150/1500 15 150 1500 1800 1500 1708 1678 2500 315 2700
BIOSEP-OCB 15/150/3000 15 150 3000 2300 2000 1528 1488 2400 315 4200
BIOSEP-OCB 15/150/4000 15 150 4000 2300 2000 1846 1806 2700 315 5200
BIOSEP-OCB 20/200/2000 20 200 2000 2300 2000 1316 1296 2300 400 3600
BIOSEP-OCB 20/200/4000 20 200 4000 2300 2000 1953 1933 2900 400 5600
BIOSEP-OCB 30/300/3000 30 300 3000 2300 2000 1884 1870 2900 500 5400
BIOSEP-OCB 30/300/6000 30 300 6000 2800 2500 1880 1861 2900 500 8400
BIOSEP-OCB 40/400/4000 40 400 4000 2800 2500 1643 1618 2700 500 7200
BIOSEP-OCB 40/400/5000 40 400 5000 2800 2500 1846 1821 2900 500 8200
BIOSEP-OCB 50/500/5000 50 500 5000 2800 2500 2023 1984 3100 500 9000
Deklaracja właściwości użytkowych (Nr 01/2015/BIOSEP-OCB)
BIOSEP-OCB - Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i by-passem

Separatory koalescencyjne z GRP BIOSEP-G

 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowaMODEL PRZE-
PŁYW
Qnom
ŚREDN.
J
WYS.
WLOTU
E
WYS.
WYLOTU
S
WYS.
CAŁKO-
WITA
H
ŚREDN.
WLOTU
DN
POJ.
CZYNNA
CAŁKO-
WITA
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BIOSEP-G 5 5 1000 593 573 900 110/160 400
BIOSEP-G 7 7 1000 730 710 1150 110/160 560
BIOSEP-G 10 10 1000 1040 1020 1520 200 800
BIOSEP-G 15 15 1000 1540 1520 2150 250 1200

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

Deklaracja właściwości użytkowych (Nr 01/2015/BIOSEP-G)
BIOSEP-G - Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858

Separatory koalescencyjne z GRP, z osadnikiem BIOSEP-OG

 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowaMODEL PRZE-
PŁYW
Qnom
POJ.
OSAD-
NIKA
ŚREDN.
D
WYS.
WLOTU
E
WYS.
WYLOTU
S
WYS.
CAŁKO-
WITA
H
ŚREDN.
WLOTU
DN
POJ.
CZYNNA
CAŁKO-
WITA
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BIOSEP-OG 1,5/300 1,5 300 1000 550 540 900 110/160 420
BIOSEP-OG 2/250 2 250 1000 550 540 900 110/160 410
BIOSEP-OG 2/450 2 450 1000 790 780 1150 110/160 610
BIOSEP-OG 3/350 3 350 1000 760 750 1150 110-200 590
BIOSEP-OG 3/650 3 650 1000 1140 1130 1520 110-200 890
BIOSEP-OG 6/900 6 900 1000 1760 1750 2150 110-200 1380

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

Deklaracja właściwości użytkowych (Nr 01/2015/BIOSEP-OG)
BIOSEP-OG - Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858, zintegrowany z osadnikiem

Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM BIOSEP-GB

 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • By-pass 10-cio krotny
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowaMODEL PRZE-
PŁYW
Qnom
PRZE-
PŁYW
MAX.
Qmax
ŚREDN.
D
WYS.
WLOTU
E
WYS.
WYLOTU
S
WYS.
CAŁKO-
WITA
H
ŚREDN.
WLOTU
DN
POJ.
CZYNNA
CAŁKO-
WITA
  [l/s] [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BIOSEP-GB 4,5/45 4,5 45 1000 510 460 900 160/200 360
BIOSEP-GB 7/70 7 70 1000 760 710 1150 160/200 560
BIOSEP-GB 10/100 10 100 1000 1060 1020 1520 200/250 800

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

Deklaracja właściwości użytkowych (Nr 01/2015/BIOSEP-GB)
BIOSEP-GB - Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 z by-passem

Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OGB

 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • By-pass 10-cio krotny
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowaMODEL PRZE-
PŁYW
Qnom
PRZE-
PŁYW
MAX.
Qmax
POJ.
OSADNIKA
ŚREDN.
D
WYS.
WLOTU
E
WYS.
WYLOTU
S
WYS.
CAŁKOWITA
H
ŚREDN.
WLOTU
DN
POJ.
CZYNNA
CAŁKO-
WITA
  [l/s] [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BIOSEP-OGB 1,5/15/300 1,5 15 300 1000 550 530 900 160 420
BIOSEP-OGB 2/20/250 2 20 250 1000 550 520 900 160 360
BIOSEP-OGB 2/20/400 2 20 400 1000 740 710 1150 160/200 560
BIOSEP-OGB 3/30/300 3 30 300 1000 700 690 1150 160/200 540
BIOSEP-OGB 3/30/600 3 30 600 1000 1090 1070 1520 200 840
BIOSEP-OGB 6/60/850 6 60 850 1000 1750 1700 2150 200 1330

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

Deklaracja właściwości użytkowych (Nr 01/2015/BIOSEP-OGB)
BIOSEP-OGB - Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858, zintegrowany z osadnikiem i by-passem

Separatory koalescencyjne z PEHD BIOSEP-P

 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z polietylenu lub na zamówienie ze stali
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywy z PEHDMODEL PRZE-
PŁYW
Qnom
POJ.
CZYNNA
CAŁKO-
WITA
DŁU-
GOŚĆ
L
SZERO-
KOŚĆ
S
WYS.
CAŁKO-
WITA
H
ŚREDN.
WLOTU
DN
WYS.
WLOTU
H1
WYS.
WLOTU
H2
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-P 4 4 400 1000 780 820 110/160 640 620
BIOSEP-P 6 6 600 1350 780 820 160 640 620
BIOSEP-P 7 7 700 1200 780 950 160 770 750
BIOSEP-P 10 10 1000 1850 780 950 200 770 750

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

BIOSEP-P - Separator kalescencyjny klasy I wg PN EN 858
Deklaracja właściwości użytkowych - (Nr 01/2015/BIOSEP-P)

Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem BIOSEP-OP

 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z polietylenu lub na zamówienie ze stali
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywy z PEHDMODEL PRZE-
PŁYW
Qnom
POJ.
OSAD-
NIKA
DŁU-
GOŚĆ L
SZERO-
KOŚĆ S
WYS.
CAŁKO-
WITA
H
ŚREDN.
WLOTU
DN
WYS.
WLOTU
H1
WYS.
WLOTU
H2
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-OP 1,5/150 1,5 150 1000 780 820 110/160 590 570
BIOSEP-OP 1,5/300 1,5 300 1350 780 820 110/160 590 570
BIOSEP-OP 3/300 3 300 1200 780 950 160 720 700
BIOSEP-OP 3/600 3 600 1850 780 950 160 720 700
BIOSEP-OP 6/600 6 600 1450 950 1050 160 820 800

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

Deklaracja właściwości użytkowych (Nr 01/2015/BIOSEP-OP)
BIOSEP-OP - Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem

Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem i komorą pomp BIOSEP-OP-KP

 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z polietylenu lub na zamówienie ze stali
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Komora pomp
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemnaMODEL PRZE-
PŁYW
Qnom
POJ.
OSADNIKA
DŁUG-
OŚĆ
L
SZERO-
KOŚĆ
S
WYS.
CAŁK.
H
ŚREDN.
WLOTU
DN
WYS.
WLOTU
H1
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-OP-KP 1,5/150 1,5 150 1500 780 820 110/160 590
BIOSEP-OP-KP 1,5/300 1,5 300 1850 780 820 110/160 590
BIOSEP-OP-KP 3/300 3 300 1700 780 950 160 720
BIOSEP-OP-KP 3/600 3 600 2250 780 950 160 720
BIOSEP-OP-KP 6/600 6 600 2150 950 1050 160 820

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

BIOSEP-OP-KP - Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i komorą pomp
Deklaracja właściwości użytkowych (Nr 01/2015/BIOSEP-OP-KP)

Osadniki betonowe BIOS-C

 • Zbiornik żelbetowy C35/45
 • Otwór rewizyjny 600 mm wyposażony we właz żeliwny klasy C250 lub D400
 • Otwór wlotu i wylotu z przejściem szczelnym
 • Deflektor wlotowy i wylotowyMODEL POJ.
CZYNNA
ŚREDN.
ZEWN.
J
ŚREDN.
WEWN.
I
WYS.
WLOTU
E
WYS.
WYLOTU
S
WYS.
CAŁK.
H
ŚREDN.
WLOTU
DN
  [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOS-C 0,6 600 1300 1000 944 914 1700 160
BIOS-C 1,0 1000 1300 1000 1454 1424 2200 200
BIOS-C 1,5 1500 1500 1200 1507 1477 2300 250
BIOS-C 2,0 2000 1500 1200 1949 1919 2800 250
BIOS-C 3,0 3000 1800 1500 1879 1849 2700 250
BIOS-C 3,5 3500 1800 1500 2162 2132 3000 300
BIOS-C 4,0 4000 2300 2000 1454 1424 2400 400
BIOS-C 5,0 5000 2300 2000 1772 1742 2800 500
BIOS-C 6,0 6000 2300 2000 2091 2061 3200 500
BIOS-C 7,0 7000 2800 2500 1607 1577 2700 500
BIOS-C 8,0 8000 2800 2500 1811 1781 2900 500
BIOS-C 10 10000 3300 3000 1595 1565 2800 600

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

Deklaracja właściwości użytkowych BIOS-C (Nr 01/2015/BIOS-C)

Osadniki z GRP BIOS-G

 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowa
 • Wlot i wylot PVCMODEL POJEMNOŚĆ ŚREDN.
J
WYS.
WLOTU
E
WYS.
WYLOTU
S
WYS.
CAŁK.
H
ŚREDN.
WLOTU
DN
  [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOS-G 0,5 500 1000 480 470 900 110/160
BIOS-G 0,7 700 1000 730 720 1150 110/160
BIOS-G 1,0 1000 1000 1100 1090 1520 160/200
BIOS-G 1,5 1500 1000 1730 1720 2150 160/200

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

Deklaracja właściwości użytkowych (Nr 01/2015/BIOS-G)

O nas

Firma Biocent powstała, aby ułatwić Państwu dostęp do nowoczesnych rozwiązań z zakresu oczyszczania ścieków

więcej

Kontakt

Jeśli macie Pańtwo pytania lub chcecie uzyskać wycenę zapraszamy do kontaktu

więcej