Inżynierskie rozwiązania
dla Twojej firmy i domu
Potrzebujesz wyceny? Napisz do nas oferty@biocent.pl
Stań się częścią Biocent-team! Znajdź ofertę pracy i aplikuj

Klauzula informacyjna

Informujemy, iż administratorem Państwa danych jest Biocent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Motyczu 325E, 21-030 Motycz, NIP 712-333-69-88, REGON 366971480, KRS 0000672404, (dalej: Biocent). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6 ust.1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.

Dołączenie do CV zdjęcia, jak również podanie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym zgodę kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na przetwarzanie tych danych w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie przez Biocent Sp. z o.o. oraz jego personel. Świadczymy nasze usługi, w tym przeprowadzamy rekrutację dla Spółek powiązanych kapitałowo bądź organizacyjnie. Pani/Pana dane są zatem przetwarzane przez takie kategorie odbiorców, jak:

Spółki powiązane kapitałowo bądź organizacyjnie z Biocent Sp. z o. o.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do usunięcia danych osobowych;
  • do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Masz pytania? napisz do nas – chętnie odpowiemy

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać do Działu Ofertowania na adres: oferty@biocent.pl

woj. mazowieckie
woj. podlaskie
woj. warmińsko-mazurskie

Mateusz Uźniak
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 786 454 241
Grzegorz Marek
Inżynier Sprzedaży
+48 797-478-504
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. podkarpackie
woj. świętokrzyskie

Gracjan Widomski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-843
Anna Reszka
Inżynier Sprzedaży
+48 504-801-289
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. małopolskie
woj. śląskie

Paweł Gunia
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-838
Anna Reszka
Inżynier Sprzedaży
+48 504-801-289
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. dolnośląskie
woj. opolskie

Paweł Gosławski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 786 454 242
Anna Reszka
Inżynier Sprzedaży
+48 504-801-289
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. lubuskie
woj. wielkopolskie

Michał Kozłowski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-835
Róża Kuzioła
Inżynier Sprzedaży
+48 780-095-844
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. kujawsko-pomorskie
woj. pomorskie
woj. zachodnio-pomorskie

Krzysztof Poteracki
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-836
Róża Kuzioła
Inżynier Sprzedaży
+48 780-095-844
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. lubelskie

Gracjan Widomski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-843
Grzegorz Marek
Inżynier Sprzedaży
+48 797-478-504
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. łódzkie

Paweł Gosławski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 786 454 242
Grzegorz Marek
Inżynier Sprzedaży
+48 797-478-504
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841
Realizacja Agencja interaktywna PROPERIS