Inżynierskie rozwiązania
dla Twojej firmy i domu
Potrzebujesz wyceny? Napisz do nas oferty@biocent.pl
Stań się częścią Biocent-team! Znajdź ofertę pracy i aplikuj

Separator tłuszczu

Tłuszcze są substancjami, które w wysokim stopniu zanieczyszczają kanalizację. Konieczne jest więc ich przechwycenie zanim dostaną się do sieci kanalizacyjnej. Tłuszcze i skrobia znajdują się przede wszystkim w ściekach pochodzących z restauracji, kuchni zbiorowego żywienia oraz w ściekach pochodzących z obiektów przemysłu rolno-spożywczego. Firma Biocent stworzyła pełną gamę urządzeń, umożliwiających oczyszczanie ścieków z tłuszczów i skrobi.

Zasada działania

Tłuszcze są substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie, które po przedostaniu się do kanalizacji powodują tworzenie się nieprzyjemnych zapachów, zmniejszenie przekroju przewodów i zatykanie rur oraz korozję urządzeń. Zjawiska te są przyczyną istotnych problemów podczas eksploatacji systemów kanalizacyjnych. Dlatego też istnieje potrzeba stosowania separatorów tłuszczu w miejscu ich występowania, które powodują zatrzymanie ich przed wlotem do kanalizacji sanitarnej. Separatory tłuszczów należy instalować jak najbliżej źródła powstawania zanieczyszczeń. Jednak należy unikać umieszczania ich w pomieszczeniach zamkniętych, magazynach oraz w pobliżu często uczęszczanych chodników, ze względu na nieprzyjemny zapach. Ponadto separatory powinny zlokalizowane być w miejscu dogodnym do dalszej eksploatacji. Separatory znajdują zastosowanie w kanalizacji odprowadzającej ścieki ze stołówek, jadłodajni, kuchni, restauracji, barów szybkiej obsługi, masarni, rzeźni, ubojni, wytwórni frytek i chipsów, prażalni orzeszków ziemnych.

Separatory tłuszczów zintegrowane z osadnikami swoją zasadę działania opierają na zjawisku grawitacyjnej flotacji i sedymentacji zanieczyszczeń w ściekach. Cząstki tłuszczu, ze względu na swój ciężar właściwy mniejszy od wody gromadzą się na jej powierzchni w formie kożucha i zostają tam zmagazynowane do czasu odpompowania. Inne stałe zanieczyszczenia organiczne cięższe od wody sedymentują i gromadzą się na dnie urządzenia. Specjalna budowa wlotu i wylotu ze zbiornika wymusza odpowiedni przepływ ścieków oraz nie pozwala na wydostawanie się z niego zanieczyszczeń.

Materiały

Nasze separatory tłuszczu wykonujemy z:

 • poliestru wzmocnionego włóknem szklanym - GRP
 • stali nierdzewnej
 • PEHD
 • żelbetu
 • lub innych materiałów wedle życzenia klienta.

Dobór

Rozmiar separatora tłuszczu jest określany przy współczynniku detergentu 1,3.
Określenie „kuchnia zbiorowego żywienia” oznacza przede wszystkim obiekty samoobsługowe, stołówki szkolne lub zakładowe.
Dla restauracji przyjmuje się 2 możliwości: 1 lub 2 zmiany dziennie.
Uwaga, dla hotelu, liczbę posiłków należy przemnożyć przez współczynnik 1,15.
Przykład: 70 posiłków wydawanych w restauracji daje 70 x 1,15 = 80 posiłków wydawanych w hotelu.

KUCHNIA ZBIOROWEGO ŻYWIENI RESTAURACJA PRZEPŁYW L/S
1 ZMIANA DZIENNIE 2 ZMIANY DZIENNIE
≤ 220 ≤ 50 ≤ 110 1
≤ 450 ≤ 110 ≤ 220 2
≤ 660 ≤ 160 ≤ 320 3
≤ 900 ≤ 210 ≤ 420 4
≤ 1400 ≤ 320 ≤ 620 6
≤ 1800 ≤ 460 ≤ 840 8
≤ 2200 ≤ 520 ≤ 1040 10
≤ 3400 ≤ 800 ≤ 1600 15

Separator skrobi

Wybór separatora skrobi zależny jest od liczby posiłków wydawanych dziennie lub od liczby ziemniaków obieranych dziennie przez automat.

ILOŚĆ POSIŁKÓW DZIENNIE MASA ZIEMNIAKÓW DZIENNIE PRZEPŁYW L/S
≤ 380 80 kg 1
≤ 1200 200 kg 2
≤ 2400 500 kg 3
≤ 4600 1000 kg 4

Separatory tłuszczu - betonowe

Separator tłuszczu BST-C

Separator tłuszczu BST-C

 • urządzenie wykonane z żelbetu na bazie betonu C40/50
 • zgodny z normą PN EN 1825-1
 • instalacja: podziemna
 • deflektor wlotowy i wylotowy ze stali nierdzewnej
 • przejścia szczelne
 • otwór rewizyjny 600 mm wyposażony we właz żeliwny klasy D400
Model Przepływ Qnom Średnica zewnętrzna J Średnica wewnętrzna I Wysokość całkowita H Pojemność czynna separatora Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Średnica wlotu DN Waga najcięższego el. (około)
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [l] [mm] [mm] [mm] [t]
BST-C 2 2 1300 1000 1550 518 840 810 160 1,9
BST-C 3 3 1300 1000 1850 754 1140 1110 160 2,3
BST-C 4 4 1500 1200 1750 973 1040 1010 160 2,65
BST-C 7 7 1800 1500 1950 1802 1200 1170 200 3,8
BST-C 10 10 2300 2000 1750 2576 1000 970 200 4,7
BST-C 12 12 2300 2000 1950 3047 1150 1120 250 5,3
BST-C 19 19 2740 2500 1950 4761 1150 1120 250 5,8

BST-C Karta katalogowa BST-C - Deklaracja wartości użytkowych


Separator tłuszczu BST-OC

Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem BST-OC

 • urządzenie wykonane z żelbetu na bazie betonu C40/50
 • zgodny z normą PN EN 1825-1
 • zintegrowany osadnik
 • instalacja: podziemna
 • deflektor wlotowy i wylotowy ze stali nierdzewnej
 • przejścia szczelne
 • otwór rewizyjny 600mm wyposażony we właz żeliwny klasy D400
Model Przepływ Qnom Pojemność osadnika Średnica zewnętrzna J Średnica wewnętrzna I Wysokość całkowita H Pojemność czynna całkowita Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Średnica wlotu DN Waga najcięższego el. (około)
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [l] [mm] [mm] [mm] [t]
BST-OC 2/200 2 200 1300 1000 1850 754 1140 1110 160 2,35
BST-OC 3/300 3 300 1300 1000 2250 1068 1540 1510 160 2,9
BST-OC 4/400 4 400 1500 1200 2150 1425 1440 1410 160 3,3
BST-OC 7/700 7 700 1800 1500 2350 2509 1600 1570 200 4,5
BST-OC 10/1000 10 1000 2300 2000 2050 3519 1300 1270 200 5,5
BST-OC 12/1200 12 1200 2300 2000 2350 4304 1550 1520 250 6,4
BST-OC 19/1900 19 1900 2740 2500 2350 6725 1550 1520 250 6,9

BST-OC Karta katalogowa BST-OC - Deklaracja wartości użytkowych


Separator tłuszczu BSTS-OC

Separator tłuszczu i skrobi zintegrowany z osadnikiem BSTS-OC

 • urządzenie wykonane z żelbetu na bazie betonu C40/50
 • zgodny z normą PN EN 1825-1
 • zintegrowany osadnik
 • instalacja: podziemna
 • deflektor wlotowy i wylotowy ze stali nierdzewnej
 • przejścia szczelne
 • otwór rewizyjny 600 mm wyposażony we właz żeliwny klasy D400
 • zraszacz na wlocie skrobi i opcjonalny elektrozawór
Model Przepływ Qnom Pojemność osadnika Średnica zewnętrzna J Średnica wewnętrzna I Wysokość całkowita H Pojemność czynna całkowita Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Średnica wlotu DN Waga najcięższego el. (około)
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [l] [mm] [mm] [mm] [t]
BSTS-OC 2/200 2 200 1300 1000 1850 754 1140 1110 160 2,35
BSTS-OC 3/300 3 300 1300 1000 2250 1068 1540 1510 160 2,9
BSTS-OC 4/400 4 400 1500 1200 2150 1425 1440 1410 160 3,3
BSTS-OC 7/700 7 700 1800 1500 2350 2509 1600 1570 200 4,5
BSTS-OC 10/1000 10 1000 2300 2000 2050 3519 1300 1270 200 5,5
BSTS-OC 12/1200 12 1200 2300 2000 2350 4304 1550 1520 250 6,4
BSTS-OC 19/1900 19 1900 2740 2500 2350 6725 1550 1520 250 6,9

BSTS-OC Karta katalogowa BSTS-OC - Deklaracja wartości użytkowych


Wyposażenie opcjonalne do separatorów i osadników żelbetowych

Nadstawki dedykowane wys. 250mm-2000mm

Nadstawki dedykowane wys. 250mm-2000mm

Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń

Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń

Instalacja do opróżniania DN 65

Instalacja do opróżniania DN 65

Właz szczelny do wypełnienia BKP

Właz szczelny do wypełnienia BKP

Włazy żeliwne klasa A15-D400

Włazy żeliwne klasa A15-D400

Obsługa

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.
Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.
Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

Wykonanie indywidualne

Możliwe do wykonania są również separatory według indywidualnego projektu min:
- Inne średnice rur dolotowych i wylotowych, zmienione wymiary zbiorników lub wlot pod kątem
- Separatory zintegrowane z komorą pomp
- Separatory w zbiornikach prostopadłościennych

Uwagi

W przypadku korpusów separatorów składających się więcej niż z jednego elementu, wymagane jest łączenie elementów za pomocą sznura bentonitowego/zaprawy żywicznej lub uszczelki elastomerowej. Objętość separatora należy dobrać w ten sposób aby temperatura ścieków wypływających z separatora nie przekraczała 40°C. Nadmierna temperatura może spowodować uszkodzenie urządzeń za separatorem tj. pompy, pływaki (elementy pomp mają wytrzymałość temperaturową do 40°C). W przypadku wysokiej temperatury ścieku zalecany jest dobór separatora o podwójnej objętości.

Separatory tłuszczu - GRP


Separator tłuszczu BST-G

Separator tłuszczu BST-G

 • temperatura dopływających ścieków do 90°C (w separatorach z PEHD jest to max 40°C)
 • urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • zgodny z normą PN EN 1825-1
 • brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • instalacja: podziemna/naziemna (wolnostojąca)
 • pokrywa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, 100% szczelności
 • pokrywa nieprzeznaczona do ruchu pieszego i kołowego
 • właz o średnicy 620 mm
 • wentylacja Ø75 mm i instalacja do opróżniania DN65 umiejscowiona według zaleceń klienta
Model Przepływ nominalny Qnom Średnica zbiornika D Wysokość całkowita H Objętość całkowita Vc Pojemność gromadzenia tłuszczu P Wysokość wlotu od dna zbiornika E Wysokość wylotu od dna zbiornika S Średnica rury wlotu i wylotu DN Waga (około)
  [l/s] [mm] [mm] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [kg]
BST-G 2 2 1000 900 500 360 640 620 160 39
BST-G 3 3 1000 1150 700 540 890 870 160 45
BST-G 4 4 1000 1520 1000 720 1260 1240 160 62
BST-G 6 6 1000 2150 1500 1080 1890 1870 160 78

BST-G Karta katalogowa BST-G - Deklaracja wartości użytkowych


Separator tłuszczu BST-OG

Separator tłuszczu BST-OG

 • temperatura dopływających ścieków do 90°C (w separatorach z PEHD jest to max 40°C)
 • urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • zgodny z normą PN EN 1825-1
 • brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • instalacja: podziemna/naziemna (wolnostojąca)
 • pokrywa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, 100% szczelności
 • pokrywa nieprzeznaczona do ruchu pieszego i kołowego
 • właz o średnicy 620 mm
 • wentylacja Ø75 mm i instalacja do opróżniania DN65 umiejscowiona według zaleceń klienta
Model Przepływ nomin. Qnom Pojemność osadnika Średnica zbiornika D Wysokość całkowita H Objętość całkowita Vc Pojemność gromadzenia tłuszczu Wysokość wlotu od dna zbiornika E Wysokość wylotu od dna zbiornika S Średnica rury wlotu i wylotu DN Waga (około)
  [l/s] [l] [mm] [mm] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [kg]
BST-OG 1,5/150 1,5 150 1000 900 500 360 640 620 160 39
BST-OG 2/200 2 200 1000 1150 700 540 890 870 160 45
BST-OG 3/350 3 350 1000 1520 1000 720 1260 1240 160 62
BST-OG 4/600 4 600 1000 2150 1500 1080 1890 1870 160 78

BST-OG Karta katalogowa BST-OG - Deklaracja wartości użytkowych


Separator tłuszczu BSTS-OG

Separator tłuszczu i skrobi BSTS-OG

 • temperatura dopływających ścieków do 90°C (w separatorach z PEHD jest to max 40°C)
 • urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • zgodny z normą PN EN 1825-1
 • brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • instalacja: podziemna / naziemna (wolnostojąca)
 • pokrywa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, 100% szczelności, przykręcana
 • pokrywa nieprzeznaczona do ruchu pieszego i kołowego
 • właz o średnicy 620 mm
 • opcjonalnie wentylacja Ø75 mm i instalacja do opróżniania DN65 umiejscowiona według zaleceń klienta
 • zraszacz na wlocie skrobi i opcjonalny elektrozawór
Model Przepływ nomin. Qnom Pojemność osadnika Średnica zbiornika D Wysokość całkowita H Objętość całkowita Vc Pojemność gromadzenia tłuszczu Wysokość wlotu od dna zbiornika H1 Wysokość wylotu od dna zbiornika H2 Średnica rury wlotu i wylotu DN Waga najcięższego el. (około)
  [l/s] [l] [mm] [mm] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [kg]
BSTS-OG 1,5/150 1,5 150 1000 900 500 360 640 620 160 39
BSTS-OG 2/200 2 200 1000 1150 700 540 890 870 160 45
BSTS-OG 3/350 3 350 1000 1520 1000 720 1260 1240 160 62
BSTS-OG 4/600 4 600 1000 2150 1500 1080 1890 1870 160 78

BSTS-OG Karta katalogowa BST-OG - Deklaracja wartości użytkowych


Separator tłuszczu BSS-G

Separator skrobi BSS-G

 • temperatura dopływających ścieków do 90°C (w separatorach z PEHD jest to max 40°C)
 • urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • zgodny z normą PN EN 1825-1
 • brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • instalacja: podziemna/naziemna (wolnostojąca)
 • pokrywa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, 100% szczelności
 • pokrywa nieprzeznaczona do ruchu pieszego i kołowego
 • właz o średnicy 620 mm
 • wentylacja Ø75 mm i instalacja do opróżniania DN65 umiejscowiona według zaleceń klienta
 • dysza zraszająca i opcjonalny elektrozawór
Model Przepływ nominalny Qnom Średnica zbiornika D Wysokość całkowita H Objętość całkowita Vc Pojemność gromadzenia tłuszczu Wysokość wlotu od dna zbiornika E Wysokość wylotu od dna zbiornika S Średnica rury wlotu i wylotu DN Waga (około)
  [l/s] [mm] [mm] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [kg]
BSS-G 2 2 1000 900 500 360 640 620 160 39
BSS-G 3 3 1000 1150 700 540 890 870 160 45
BSS-G 4 4 1000 1520 1000 720 1260 1240 160 62
BSS-G 6 6 1000 2150 1500 1080 1890 1870 160 78

BSS-G Karta katalogowa


Separator tłuszczu BSS-OG

Separator skrobi z osadnikiem BSS-OG

 • temperatura dopływających ścieków do 90°C (w separatorach z PEHD jest to max 40°C)
 • urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • zgodny z normą PN EN 1825-1
 • brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • instalacja: podziemna/naziemna (wolnostojąca)
 • pokrywa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, 100% szczelności, przykręcana
 • pokrywa nieprzeznaczona do ruchu pieszego i kołowego
 • właz o średnicy 620 mm
 • wentylacja Ø75 mm i instalacja do opróżniania DN65 umiejscowiona na życzenie klienta
 • dysza zraszająca i opcjonalny elektrozawór
Model Przepływ nominalny Qnom Pojemność osadnika Średnica zbiornika D Wysokość całkowita H Objętość całkowita Vc Pojemność gromadzenia tłuszczu Wysokość wlotu od dna zbiornika E Wysokość wylotu od dna zbiornika S Średnica rury wlotu i wylotu DN Waga (około)
  [l/s] [l] [mm] [mm] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [kg]
BSS-OG 1,5/150 1,5 150 1000 900 500 360 640 620 160 39
BSS-OG 2/200 2 200 1000 1150 700 540 890 870 160 45
BSS-OG 3/350 3 350 1000 1520 1000 720 1260 1240 160 62
BSS-OG 4/600 4 600 1000 2150 1500 1080 1890 1870 160 78

BSS-OG Karta katalogowa


Wyposażenie opcjonalne dla separatorów i osadników GRP

Nadstawki dedykowane wys. 250 mm; 500 mm; 750 mm z możliwością łączenia

Nadstawki dedykowane wys. 250 mm; 500 mm; 750 mm z możliwością łączenia

Adapter do rury wznoszącej

Adapter do rury wznoszącej

Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń

Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń

Instalacja do opróżniania DN 65

Instalacja do opróżniania DN 65

Właz szczelny do wypełnienia BKP

Właz szczelny do wypełnienia BKP

Obsługa

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.
Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.
Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

Wykonanie indywidualne

Maksymalna temperatura ścieku wpływającego do separatora z GRP wynosi 90°C. Objętość separatora należy dobrać w ten sposób aby temperatura ścieków wypływających z separatora nie przekraczała 40°C. Nadmierna temperatura może spowodować uszkodzenie urządzeń za separatorem tj. pompy, pływaki (elementy pomp mają wytrzymałość temperaturową do 40°C). W przypadku wysokiej temperatury ścieku zalecany jest dobór separatora o podwójnej objętości.

Separatory tłuszczu - stal nierdzewna


Separator tłuszczu BST-S

Separator tłuszczu BST-S

 • urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
 • zgodny z normą PN EN 1825-1
 • forma prostopadłościenna
 • instalacja: do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach wewnętrznych
 • szczelna pokrywa ze stali nierdzewnej
 • opcjonalna wentylacja Ø75 mm i instalacja do opróżniania DN65 umiejscowiona według zaleceń klienta
 • zakres temperatur ścieków odprowadzanych do separatora tłuszczu Biocent - bez ograniczeń
Model Przepływ nominalny Qnom L S H F E DW/DO Objętość separatora Waga (około)
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [kg]
BST-S 0,125 0,125 670 340 310 233 198 50 120 20
BST-S 0,5 0,5 790 480 680 520 490 110 120 66
BST-S 1 1 1090 680 600 390 360 110 240 91
BST-S 2 2 1390 680 830 570 540 110 480 130
BST-S 3 3 1390 680 1090 830 800 110 720 154
BST-S 4 4 1490 880 1090 830 800 110 960 185
BST-S 6 6 1890 1000 1090 830 800 160 1440 237
BST-S 8 8 2190 1200 1090 830 800 160 1920 295
BST-S 10 10 2690 1200 1090 830 800 160 2400 346
BST-S 15 15 2690 1200 1480 1230 1200 200 3600 414

BST-S Karta katalogowa BST-S - Deklaracja wartości użytkowych


Separator tłuszczu z osadnikiem BST-OS

Separator tłuszczu z osadnikiem BST-OS

 • urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
 • zgodny z normą PN EN 1825-1
 • forma prostopadłościenna
 • instalacja: do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach wewnętrznych
 • szczelna pokrywa ze stali nierdzewnej
 • opcjonalna wentylacja Ø75 mm i instalacja do opróżniania DN65 umiejscowiona według zaleceń klienta
 • zakres temperatur ścieków odprowadzanych do separatora tłuszczu Biocent - bez ograniczeń
Model Przepływ nominalny Qnom L S H F E DW/DO Objętość osadnika Objętość separatora Waga (około)
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [l] [kg]
BST-OS 1 1 1210 680 850 590 520 110 100 240 119
BST-OS 2 2 1210 680 1360 1100 1030 110 200 480 163
BST-OS 3 3 1690 680 1360 1100 1030 110 300 720 207
BST-OS 4 4 1690 680 1490 1310 1240 110 400 960 217
BST-OS 6 6 2190 1000 1450 1120 1050 160 600 1440 317
BST-OS 8 8 2350 1000 1480 1230 1160 160 800 1920 339
BST-OS 10 10 2450 1200 1480 1230 1160 160 1000 2400 385
BST-OS 15 15 2980 1480 1480 1230 1160 200 1500 3600 505

BST-OS Karta katalogowa BST-OS - Deklaracja wartości użytkowych


Separator tłuszczu z osadnikiem i układem mieszająco-opróżniającym BST-OS-AUTO

Separator tłuszczu z osadnikiem i układem mieszająco-opróżniającym BST-OS-AUTO

 • separatory tłuszczu BST-OS-AUTO BIOCENT składają się z komory separatora i osadnika
 • zbiornik i elementy do zabudowy wyprodukowane są ze stali nierdzewnej AISI 304; dno separatora wykonane pod skosem, dzięki czemu w separatorze podczas opróżniania pozostaje minimalna ilość osadu
 • zakres temperatury odprowadzanych ścieków bez ograniczeń (separatory wykonane z  PEHD max 40-60°C)
 • są one wyposażone w zewnętrzną pompę mieszająco-opróżniającą o parametrach: moc: 2,2 kW, ciężar całkowity: 88 kg, (możliwość doboru pompy o innych parametrach)
 • urządzenia są wyposażone w nieprzepuszczające nieprzyjemnych zapachów pokrywy

Ponadto na wyposażeniu separatora znajduje się:

 • szafka sterownicza
 • okienko wziernikowe
 • nasady bagnetowe R 2 1/2” dla podłączenia wozów asenizacyjnych (opróżnianie)
 • nasady DN65 PN10 dla podłączenia wozów asenizacyjnych (opróżnianie)
 • komplet materiałów montażowych
Model Przepływ nominalny Qnom L B H F E DW/DO Objętość osadnika Objętość separatora Waga separatora (około)*
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [l] [kg]
BST-OS-AUTO 1 1 1210 680 960 750 700 110 100 240 130
BST-OS-AUTO 2 2 1210 680 1360 1150 1100 110 200 480 163
BST-OS-AUTO 3 3 1690 680 1450 1240 1190 110 300 720 217
BST-OS-AUTO 4 4 1690 750 1630 1420 1370 110 400 960 256
BST-OS-AUTO 6 6 2190 1000 1600 1340 1290 160 600 1440 330
BST-OS-AUTO 8 8 2390 1200 1640 1380 1330 160 800 1920 404
BST-OS-AUTO 10 10 2390 1480 1640 1380 1330 160 1000 2400 455

*Waga separatora nie uwzględniając pomp

BST-OS-AUTO Karta katalogowa BST-OS-AUTO - Deklaracja wartości użytkowych


Separator tłuszczu z osadnikiem i układem mieszającym BST-OS-MIX

Separator tłuszczu z osadnikiem i układem mieszającym BST-OS-MIX

 • urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
 • zgodny z normą PN EN 1825-1
 • forma prostopadłościenna
 • instalacja: do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach wewnętrznych
 • okienko wziernikowe
 • szczelna pokrywa ze stali nierdzewnej
 • wentylacja Ø75 mm i instalacja do opróżniania DN65 umiejscowiona według zaleceń klienta
 • zastosowana przy separatorze pompa mieszająco opróżniająca, moc pompy: 2,2 kW, prąd znamionowy:4,8 A, prąd rozruchowy: 38,4 A, ciężar pompy: 88 kg (możliwy dobór pompy o innych parametrach)
 • zakres temperatur ścieków odprowadzanych do separatora tłuszczu Biocent - bez ograniczeń
Model Przepływ nominalny Qnom L B H F E DW/DO Objętość osadnika Objętość separatora Waga separatora (około)*
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [l] [kg]
BST-OS-MIX 1 1 1210 680 960 750 700 110 100 240 130
BST-OS-MIX 2 2 1210 680 1360 1150 1100 110 200 480 163
BST-OS-MIX 3 3 1690 680 1450 1240 1190 110 300 720 217
BST-OS-MIX 4 4 1690 750 1630 1420 1370 110 400 960 256
BST-OS-MIX 6 6 2190 1000 1600 1340 1290 160 600 1440 330
BST-OS-MIX 8 8 2390 1200 1640 1380 1330 160 800 1920 404
BST-OS-MIX 10 10 2390 1480 1640 1380 1330 160 1000 2400 455

*Waga separatora nie uwzględniając pomp

BST-OS-MIX Karta katalogowa BST-OS-MIX - Deklaracja wartości użytkowych


Separator tłuszczu i skrobi BSTS-S

Separator tłuszczu i skrobi BSTS-S

 • urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
 • zgodny z normą PN EN 1825-1
 • forma prostopadłościenna
 • instalacja: do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach wewnętrznych
 • szczelna pokrywa ze stali nierdzewnej
 • opcjonalna wentylacja O75 mm i instalacja do opróżniania DN65 umiejscowiona według zaleceń klienta
 • zakres temperatur ścieków odprowadzanych do separatora tłuszczu Biocent - bez ograniczeń
 • elektrozawór i dysza zraszająca
Model Przepływ nominalny Qnom L S H F E DW/DO Objętość separatra Waga (około)*
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [kg]
BSTS-S 0,5 0,5 790 480 680 520 490 110 120 66
BSTS-S 1 1 1090 680 600 390 360 110 240 91
BSTS-S 2 2 1390 680 830 570 540 110 480 130
BSTS-S 3 3 1390 680 1090 830 800 110 720 154
BSTS-S 4 4 1490 880 1090 830 800 110 960 185
BSTS-S 6 6 1890 1000 1090 830 800 160 1440 237
BSTS-S 8 8 2190 1200 1090 830 800 160 1920 295
BSTS-S 10 10 2690 1200 1090 830 800 160 2400 346
BSTS-S 15 15 2690 1200 1480 1230 1200 200 3600 414

*Waga separatora nie uwzględniając pomp

BSTS-S Karta katalogowa BSTS-S - Deklaracja wartości użytkowych


Wyposażenie opcjonalne separatorów ze stali nierdzewnej

Możliwość wykonania separatorów pod warunki istniejące na danym obiekcie lub w gatunku stali AISI 316

Możliwość wykonania separatorów pod warunki istniejące na danym obiekcie lub w gatunku stali AISI 316

Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń

Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń

Instalacja do opróżniania DN 65

Instalacja do opróżniania DN 65

Okienko wziernikowe

Okienko wziernikowe

Obsługa

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.
Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.
Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

Uwagi

Objętość separatora należy dobrać w ten sposób aby temperatura ścieków wypływających z separatora nie przekraczała 40°C. Nadmierna temperatura może spowodować uszkodzenie urządzeń za separatorem tj. pompy, pływaki (elementy pomp mają wytrzymałość temperaturową do 40°C). W przypadku wysokiej temperatury ścieku zalecany jest dobór separatora o podwójnej objętości.

Wykonanie indywidualne

Możliwe do wykonania są również separatory według indywidualnego projektu m.in.:
- inne średnice rur dolotowych i wylotowych, zmienione wymiary zbiorników lub wlot pod kątem
- separatory zintegrowane z komorą pomp
- wykonanie w stali gatunku AISI 316

Alarm do separatorów

Alarm do separatorów

Urządzenia stosowane są w separatorach oleju, substancji ropopochodnych i osadu. Umożliwiają odczyt stanu lokalnie na pulpicie sterowniczym albo zdalnie, za pomocą wiadomości SMS. Dostępne sondy z oznaczeniem ATEX.


Zobacz pełaną oferte alarmów Alarmy - Deklaracja wartości użytkowych

Masz pytania? napisz do nas – chętnie odpowiemy

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać do Działu Ofertowania na adres: oferty@biocent.pl

woj. mazowieckie
woj. podlaskie
woj. warmińsko-mazurskie

Mateusz Uźniak
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 786 454 241
Grzegorz Marek
Inżynier Sprzedaży
+48 797-478-504
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. podkarpackie
woj. świętokrzyskie

Gracjan Widomski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-843
Anna Reszka
Inżynier Sprzedaży
+48 504-801-289
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. małopolskie
woj. śląskie

Paweł Gunia
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-838
Anna Reszka
Inżynier Sprzedaży
+48 504-801-289
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. dolnośląskie
woj. opolskie

Paweł Gosławski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 786 454 242
Anna Reszka
Inżynier Sprzedaży
+48 504-801-289
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. lubuskie
woj. wielkopolskie

Michał Kozłowski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-835
Róża Kuzioła
Inżynier Sprzedaży
+48 780-095-844
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. kujawsko-pomorskie
woj. pomorskie
woj. zachodnio-pomorskie

Krzysztof Poteracki
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-836
Róża Kuzioła
Inżynier Sprzedaży
+48 780-095-844
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. lubelskie

Gracjan Widomski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-843
Grzegorz Marek
Inżynier Sprzedaży
+48 797-478-504
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. łódzkie

Paweł Gosławski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 786 454 242
Grzegorz Marek
Inżynier Sprzedaży
+48 797-478-504
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841
Realizacja Agencja interaktywna PROPERIS