Inżynierskie rozwiązania
dla Twojej firmy i domu

Separator tłuszczu

Tłuszcze są substancjami, które w wysokim stopniu zanieczyszczają kanalizację. Konieczne jest więc ich przechwycenie zanim dostaną się do sieci kanalizacyjnej. Tłuszcze i skrobia znajdują się przede wszystkim w ściekach pochodzących z restauracji, kuchni zbiorowego żywienia oraz w ściekach pochodzących z obiektów przemysłu rolno-spożywczego. Firma Biocent stworzyła pełną gamę urządzeń, umożliwiających oczyszczanie ścieków z tłuszczów i skrobi.

MATERIAŁY

Nasze separatory tłuszczu wykonujemy z:

 • poliestru wzmocnionego włóknem szklanym - GRP
 • stali nierdzewnej
 • PEHD
 • żelbetu
 • lub innych materiałów wedle życzenia klienta.

DOBÓR

Rozmiar separatora tłuszczu jest określany przy współczynniku detergentu 1,3.
Określenie „kuchnia zbiorowego żywienia” oznacza przede wszystkim obiekty samoobsługowe, stołówki szkolne lub zakładowe.
Dla restauracji przyjmuje się 2 możliwości: 1 lub 2 zmiany dziennie.
Uwaga, dla hotelu, liczbę posiłków należy przemnożyć przez współczynnik 1,15.
Przykład: 70 posiłków wydawanych w restauracji daje 70 x 1,15 = 80 posiłków wydawanych w hotelu.

KUCHNIA ZBIOROWEGO ŻYWIENI RESTAURACJA PRZEPŁYW L/S
1 ZMIANA DZIENNIE 2 ZMIANY DZIENNIE
≤ 220 ≤ 50 ≤ 110 1
≤ 450 ≤ 110 ≤ 220 2
≤ 660 ≤ 160 ≤ 320 3
≤ 900 ≤ 210 ≤ 420 4
≤ 1400 ≤ 320 ≤ 620 6
≤ 1800 ≤ 460 ≤ 840 8
≤ 2200 ≤ 520 ≤ 1040 10
≤ 3400 ≤ 800 ≤ 1600 15

Separator skrobi

Wybór separatora skrobi zależny jest od liczby posiłków wydawanych dziennie lub od liczby ziemniaków obieranych dziennie przez automat.

ILOŚĆ POSIŁKÓW DZIENNIE MASA ZIEMNIAKÓW DZIENNIE PRZEPŁYW L/S
≤ 380 80 kg 1
≤ 1200 200 kg 2
≤ 2400 500 kg 3
≤ 4600 1000 kg 4

DODATKOWE OPCJE

Separatory tluszczu - dodatek 1
Możliwość wykonania separatorów pod warunki istniejące na danym obiekcie.
Separatory tluszczu - dodatek 2
Alarm do separatorów tłuszczu
Separatory tluszczu - dodatek 3
Dysza myjąca wysokociśnieniowa dla separatorów BST/O – AUTO
Separatory tluszczu - dodatek 4
Instalacja do opróżniania

SEPARATOR TŁUSZCZU/SKROBI Z GRP BST-G/BSS-G

SEPARATOR TŁUSZCZU/SKROBI Z GRP BST-G/BSS-G
  Temperatura dopływających ścieków do 90° C (w separatorach z PEHD jest to max. 40° C
 • Urządzenie wykonane z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych lub PEHD
 • Zgodny z normą PN EN 1825-1
 • Brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • Forma cylindryczna z podstawą płaską i powierzchnią zaokrągloną
 • Instalacja: Podziemna / nadziemna (wolnostojąca)
 • Pokrywa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, 100% szczelności, zamykana na zatrzaski.Opcjonalnie pokrywa żeliwna (DROGI I CHODNIKI) i nadstawki
 • Właz o średnicy 620mm
 • Wentylacja dn 110 i instalacja do opróżniania dn 80 umiejscowiona według zaleceń klienta
MODEL PRZEPŁYW NOMINALNY Qnom ŚREDNICA ZBIORNIKA D WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA H OBJĘTOŚĆ CAŁKOWITA Vc WYSOKOŚĆ WLOTU OD DNA ZBIORNIKA H1 WYSOKOŚĆ WYLOTU OD DNA ZBIORNIKA H2 ŚREDNICA RURY WLOTU I WYLOTU DN
[l/s] [mm] [mm] [l] [mm] [mm] [mm]
BST-G2/BBS-G2 2 1000 900 500 640 630 110
BST-G3/BBS-G3 3 1000 1150 700 840 830 160
BST-G4/BBS-G4 4 1000 1520 1000 1290 1280 160
BST-G6/BBS-G6 6 1000 2150 1500 1890 1880 160

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-G, BSS-G Karta katalogowa BST-G Deklaracja wartości użytkowych BSS-G Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU Z GRP Z OSADNIKIEM BST-OG

SEPARATOR TŁUSZCZU Z GRP Z OSADNIKIEM BST-OG
  Temperatura dopływających ścieków do 90° C (w separatorach z PEHD jest to max. 40° C)
 • Urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych lub PEHD
 • Zgodny z normą PN EN 1825-1
 • Brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • Forma cylindryczna z podstawą płaską i powierzchnią zaokrągloną
 • Instalacja: Podziemna / nadziemna (wolnostojąca)
 • Pokrywa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, 100% szczelności, zamykana na zatrzaskiOpcjonalnie pokrywa żeliwna (DROGI I CHODNIKI) i nadstawki
 • Opcjonalnie pokrywa żeliwna (DROGI I CHODNIKI) i nadstawki
 • Właz o średnicy 620mm
 • Wentylacja dn 110 i instalacja do opróżniania dn 80 umiejscowiona według zaleceń klienta
MODEL PRZEPŁYW NOMINALNY Qnom POJEMNOŚĆ OSADNIKA ŚREDNICA ZBIORNIKA D WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA H OBJĘTOŚĆ CAŁKOWITA Vc WYSOKOŚĆ WLOTU OD DNA ZBIORNIKA H1 WYSOKOŚĆ WYLOTU OD DNA ZBIORNIKA H2 ŚREDNICA RURY WLOTU I WYLOTU DN
[l/s] [l] [mm] [mm] [l] [mm] [mm] [mm]
BST-OG 1,5 1,5 150 1000 900 500 640 630 110
BST-OG 2 2 200 1000 1150 700 840 830 160
BST-OG 3 3 350 1000 1520 1000 1290 1280 160
BST-OG 4 4 600 1000 2150 1500 1890 1880 160

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-OG Karta katalogowa BST-OG Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU Z ŻELBETU BST-C

SEPARATOR TŁUSZCZU Z ŻELBETU BST-C
 • Urządzenie wykonane z żelbetu na bazie betonu C 35/45
 • Zgodny z normą PN EN 1825-1
 • Instalacja: Podziemna
 • Deflektor wlotowy i wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej lub PEHD
 • Króćce przyłączeniowe z PE
MODEL PRZEPŁYW NOMINALNY Qnom ŚREDNICA ZBIORNIKA J ŚREDNICA ZBIORNIKA D WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA H POJEMNOŚĆ CZYNNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WLOTU OD DNA ZBIORNIKA E WYSOKOŚĆ WYLOTU OD DNA ZBIORNIKA S ŚREDNICA RURY WLOTU I WYLOTU DN
[l/s] [mm] [mm] [mm] [l] [mm] [mm] [mm]
BST-C 2 2 1300 1000 1550 480 840 810 110/160
BST-C 4 4 1300 1000 2150 960 1440 1410 110/160
BST-C 7 6 1500 1200 2250 1440 1500 1470 160/200
BST-C 10 8 1500 1200 2650 1920 1900 1870 160/200
BST-C 12 10 1800 1500 2350 2400 1600 1570 200/250
BST-C 15 13 1800 1500 2850 3120 2050 2020 200/250
BST-C 20 18 2300 2000 2350 4320 1600 1570 200/250
BST-C 20 20 2300 2000 2850 4800 2100 2070 200/250

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-C Karta katalogowa BST-C Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU Z ŻELBETU Z OSADNIKIEM BST-OC

SEPARATOR TŁUSZCZU Z ŻELBETU Z OSADNIKIEM BST-OC
 • Urządzenie wykonane z żelbetu na bazie betonu C 35/45
 • Zgodny z normą PN EN 1825-1
 • Zintegrowany osadnik
 • Instalacja Podziemna
 • Deflektor wlotowy i wylotowy wykonany z PEHD lub ze stali nierdzewnej
 • Króćce przyłączeniowe z PE
MODEL PRZEPŁYW NOMINALNY Qnom POJEMNOŚĆ OSADNIKA ŚREDNICA ZBIORNIKA J ŚREDNICA ZBIORNIKA I WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA H POJEMNOŚĆ CZYNNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WLOTU OD DNA ZBIORNIKA E WYSOKOŚĆ WYLOTU OD DNA ZBIORNIKA S ŚREDNICA RURY WLOTU I WYLOTU DN
[l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [l] [mm] [mm] [mm]
BST-OC 2/200 2 200 1300 1000 1850 680 1040 1010 110/160
BST-OC 4/400 4 400 1300 1000 2650 1360 1940 1910 110/160
BST-OC 6/600 6 600 1500 1200 2750 2040 2000 1970 160/200
BST-OC 7/700 7 700 1500 1200 2350 2380 1600 1570 160/200
BST-OC 10/1000 10 1000 1800 1500 2850 3400 2100 2070 160/200
BST-OC 12/1200 12 1200 2300 2000 2350 4080 1550 1520 200/250
BST-OC 17/1700 17 1700 2300 2000 2850 5780 2050 2020 200/250
BST-OC 20/2000 20 2000 2800 2500 2350 6800 1550 1520 200/250

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-OC Karta katalogowa BST-OC Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU ZE STALI NIERDZEWNEJ BST-S

SEPARATOR TŁUSZCZU ZE STALI NIERDZEWNEJ BST-S
MODEL PRZEPŁYW L S H F E DW/DO OBJĘTOŚĆ CZYNNA
[l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BST-S-0,5 0,5 790 480 640 495 490 110 120
BST-S-1 1 1090 710 560 465 390 110 240
BST-S-2 2 1390 760 830 545 540 110 480
BST-S-3 3 1390 760 1090 775 770 110 720
BST-S-4 4 1490 1000 1090 775 765 110 960
BST-S-6 6 1790 1200 1090 730 725 160 1440
BST-S-8 8 2190 1200 1090 775 770 160 1920
BST-S-10 8 2790 1200 1090 775 770 160 2400
BST-S-15 15 2390 1200 1800 1390 1380 200 3600
Istnieje możliwość wykonania separatorów w inych wymiarach.

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.


BST-S Karta katalogowa BST-S Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OSADNIKIEM BST-OS

SEPARATOR TŁUSZCZU ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OSADNIKIEM BST-OS
OBJĘTOŚĆ CZYNNA
MODEL PRZEPŁYW L S H F E DW/DO OSADNIK SEPARAT
[l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [l]
BST-OS-1 1 1210 680 850 590 520 110 100 240
BST-OS-2 2 1210 680 1360 1100 1030 110 200 480
BST-OS-3 3 1690 680 1360 1100 1030 110 300 720
BST-OS-4 4 1690 750 1570 1310 1240 110 400 960
BST-OS-6 6 2190 1000 1450 1120 1050 160 600 1440
BST-OS-8 8 2190 1000 1810 1480 1410 160 800 1920
BST-OS-10 10 2190 1200 1910 1530 1460 160 1000 2400
BST-OS-15 15 2360 1480 2110 1730 1660 200 1500 3600
Istnieje możliwość wykonania separatorów w innych wymiarach.

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent, zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produkowanych urządzeń, a także możliwości przystosowania ich do warunków istniejących w miejscu montażu.

BST-OS Karta katalogowa BST-OS Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU Z UKŁADEM MIESZAJĄCYM BST-S/OS-MIX

SEPARATOR TŁUSZCZU Z UKŁADEM MIESZAJĄCYM BST-S/OS-MIX

Separatory tłuszczu zbudowane na bazie separatorów BST-S i BST-OS. Do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach wewnętrznych. Zastosowana przy separatorze pompa zewnętrzna pozwalana mieszanie zawartości zbiornika w celu jego lepszego oczyszczenia przed opróżnieniem.

OBJĘTOŚĆ CZYNNA
MODEL PRZEPŁYW L B H DW/DO OSADNIK SEPARAT
[l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [l]
BST-S/OS-MIX-1 1 1210 680 850 110 100 240
BST-S/OS-MIX-2 2 1210 680 1360 110 200 480
BST-S/OS-MIX-3 3 1690 680 1360 110 300 720
BST-S/OS-MIX-4 4 1690 750 1570 110 400 960
BST-S/OS-MIX-6 6 2190 1000 1450 160 600 1440
BST-S/OS-MIX-8 8 2190 1000 1810 160 800 1920
BST-S/OS-MIX-10 10 2190 1200 1910 160 1000 2400
BST-S/OS-MIX-15 15 2360 1480 2110 200 1500 3600
BST-OS-MIX Karta katalogowa BST-OS-MIX Deklaracja wartości użytkowych

SEPARATOR TŁUSZCZU Z UKŁADEM MIESZAJĄCO OPRÓŻNIAJĄCYM BST-S/OS-AUTO

SEPARATOR TŁUSZCZU Z UKŁADEM MIESZAJĄCO OPRÓŻNIAJĄCYM BST-S/OS-AUTO

Separatory tłuszczu zbudowane na bazie separatorów BST-S i BST-OS. Do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach wewnętrznych. Separator wyposażony w pompę pozwalającą na płukanie i opróżnianie separatora. Cały proces jest zautomatyzowany i odbywa za pomocą szafy sterującej.

OBJĘTOŚĆ CZYNNA
MODEL PRZEPŁYW L B H DW/DO OSADNIK SEPARAT
[l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [l]
BST-S/OS-AUTO-1 1 1210 680 850 110 100 240
BST-S/OS-AUTO-2 2 1210 680 1360 110 200 480
BST-S/OS-AUTO-3 3 1690 680 1360 110 300 720
BST-S/OS-AUTO-4 4 1690 750 1570 110 400 960
BST-S/OS-AUTO-6 6 2190 1000 1450 160 600 1440
BST-S/OS-AUTO-8 8 2190 1000 1810 160 800 1920
BST-S/OS-AUTO-10 10 2190 1200 1910 160 1000 2400
BST-S/OS-AUTO-15 15 2360 1480 2110 200 1500 3600
BST-OS-AUTO Karta katalogowa BST-OS-MIX Deklaracja wartości użytkowych

Skontaktuj się z nami już dziś

Masz pytania? Nasz zespół specjalistów odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Biocent

Motycz 325 E
21-030 Motycz
e-mail: biuro@biocent.pl
tel. 573 403 125

Region zachodni:

Rafał Synowiec
e-mail: poznan@biocent.pl
tel. 512-238-818

Róża Kuzioła
e-mail: roza@biocent.pl
tel. 789-191-799

Region południowo-wschodni:

Tomasz Masłowski
e-mail: tomasz@biocent.pl
tel. 504-307-609

Damian Lasota
e-mail: damian@biocent.pl
tel. 518-912-815

Paweł Bury
e-mail: pawel@biocent.pl
tel. 517-466-370

Region północno-wschodni:

Marta Ochenkowska
e-mail: marta@biocent.pl
tel. 572 402 406

Tomasz Masłowski
e-mail: tomasz@biocent.pl
tel. 504-307-609

Paweł Bury
e-mail: pawel@biocent.pl
tel. 517-466-370

Region południowo-zachodni:

Marcin Pazdur
e-mail: wroclaw@biocent.pl
tel. 797-500-163

Potrzebujesz fachowca?
Realizacja Agencja interaktywna PROPERIS