Inżynierskie rozwiązania
dla Twojej firmy i domu

Separatory substancji ropopochodnych, osadnik

Separator koalescencyjny - Przeznaczenie

Separatory substancji ropopochodnych produkcji BIOCENT są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie lub jako wolnostojące, występujące w wersji z osadnikiem lub bez. Separator koalescencyjny to urządzenie, którego konstrukcja umożliwia oddzielanie oraz magazynowanie cieczy lekkich, olejów ze ścieków. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych zanieczyszczonych pochodzących z dróg , autostrad, parkingów, składów magazynowych, punktów dystrybucji paliw oraz wód technologicznych pochodzących z myjni i warsztatów samochodowych.

Zasada działania

Zasada działania separatorów koalescencyjnych oparta jest na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji dodatkowo wspomaganej zjawiskiem koalescencji - łączenia drobnych cząstek oleju w większe cząsteczki. Zawiesina mineralna zawarta w ściekach ulega osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji w materiale koalescencyjnym. Zatrzymanie i oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej. Większe odseparowane cząsteczki flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę filmu olejowego, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.

Wyposażenie dodatkowe

Alarm substancji ropopochodnych i osadów

Alarm substancji ropopochodnych i osadów. Z możliwością wpięcia do systemu BMS. Jako opcja powiadamianie SMS.

Włazy żeliwne klasa A15-D400

Włazy żeliwne klasa A15-D400.


Nadstawy betonowe, grp lub pehd

Nadstawy betonowe, grp lub pehd.

Włazy szczelne do wypełnienia kostką brukową lub płytkami w przypadku montażu separatora pod posadzką.

Włazy szczelne do wypełnienia kostką brukową lub płytkami w przypadku montażu separatora pod posadzką.

Separatory koalescencyjne z betonu BIOSEP-C

Separatory koalescencyjne z betonu BIOSEP-C Separatory koalescencyjne z betonu BIOSEP-C
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Korpus zbiornika wykonany w wersji: żelbet kl. min. B45
 • Beton siarczanoodporny C45/55
 • Nasiąkliwość betonu: < 5%
 • Szczelność betonu: W10
 • Mrozoodporność F 150
 • Separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. C250 lub D400
MODEL PRZEPŁYW Qnom ŚREDN. ZEWN. J ŚREDN. WEWN. I WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁKOW. H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA SEPARATORA
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-C 4 4 1300 1000 640 610 1350 160 360
BIOSEP-C 6 6 1300 1000 840 810 1550 160 520
BIOSEP-C 8 8 1300 1000 1040 1010 1750 160 675
BIOSEP-C 10 10 1300 1000 1240 1210 1950 160 830
BIOSEP-C 15 15 1500 1200 1300 1270 2050 200 1265
BIOSEP-C 20 20 1500 1200 1600 1570 2350 200 1605
BIOSEP-C 30 30 1800 1500 1485 1455 2350 315 2300
BIOSEP-C 40 40 1800 1500 1985 1955 2850 315 3190
BIOSEP-C 50 50 2300 2000 1485 1455 2350 315 4100
BIOSEP-C 60 60 2300 2000 1985 1955 2850 315 5670
BIOSEP-C 80 80 2800 2500 1485 1455 2350 315 6400
BIOSEP-C 100 100 2800 2500 1900 1870 2850 400 8440

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-C Karta katalogowa BIOSEP-C Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z betonu z osadnikiem BIOSEP-OC

Separatory koalescencyjne z betonu z osadnikiem BIOSEP-OC Separatory koalescencyjne z betonu z osadnikiem BIOSEP-OC
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Korpus zbiornika wykonany w wersji: żelbet kl. min. B45
 • Beton siarczanoodporny C45/55
 • Nasiąkliwość betonu: < 5%
 • Szczelność betonu: W10
 • Mrozoodporność F 150
 • Separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. C250 lub D400
MODEL PRZEPŁYW Qnom POJ. OSADNIKA ŚREDN. ZEWN. J ŚREDN. WEWN. I WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁKOW. H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA SEPARATORA
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
PN-EN 858-2 NS*100S - ścieki z małą ilością osadu kanalizacyjnego np.:kryte stacje benzynowe
BIOSEP-OC 3/300 3 300 1300 1000 940 910 1650 160 600
BIOSEP-OC 6/600 6 600 1300 1000 1640 1610 2350 160 1150
BIOSEP-OC 8/800 8 800 1500 1200 1500 1470 2250 200 1490
BIOSEP-OC 10/1000 10 1000 1500 1200 1900 1870 2650 200 1945
BIOSEP-OC 15/1500 15 1500 1800 1500 2100 2070 1850 200 3400
BIOSEP-OC 20/2000 20 2000 2300 2000 1600 1570 2350 200 4460
BIOSEP-OC 10/1000 10 1000 1500 1200 1772 1742 2500 160 1800
BIOSEP-OC 25/2500 25 2500 2300 2000 1600 1570 2350 200 4500
BIOSEP-OC 30/3000 30 3000 2300 2000 1985 1955 2850 315 5700
BIOSEP-OC 40/4000 40 4000 2800 2500 1985 1955 2850 315 8868
BIOSEP-OC 50/5000 50 5000 2800 2500 1985 1955 2850 315 9000
BIOSEP-OC 60/6000 60 6000 2800 2500 2485 2455 3350 315 11310
PN-EN 858 NS*200S - ścieki ze średnią ilością osadu kanalizacyjnego np.: myjnie samochodowe ręczne, ścieki z garaży, parkingów, stacji benzynowych niezadaszonych
BIOSEP-OC 3/600 3 600 1300 1000 1340 1310 2050 160 910
BIOSEP-OC 6/1200 6 1200 1500 1200 1640 1610 2350 160 1650
BIOSEP-OC 8/1600 8 1600 1800 1500 1600 1570 2350 200 2510
BIOSEP-OC 10/2000 10 2000 1800 1500 2100 2070 2850 200 3400
BIOSEP-OC 15/3000 15 3000 2300 2000 1600 1570 2350 200 4460
BIOSEP-OC 20/4000 20 4000 2300 2000 2100 2070 2850 200 6030
BIOSEP-OC 25/5000 25 5000 2800 2500 1600 1570 2350 200 6970
BIOSEP-OC 30/6000 30 6000 2800 2500 1985 1955 2850 315 8860
BIOSEP-OC 40/8000 40 8000 2800 2500 2485 2455 3350 315 11315
PN-EN 858-2 NS*300S - ścieki z dużą ilością osadu kanalizacyjnego np.: myjnie samochodowe automatyczne, place do mycia samochodów ciężarowych i budowlanych
BIOSEP-OC 3/900 3 900 1500 1200 1140 1110 1850 160 1085
BIOSEP-OC 6/1800 6 1800 1800 1500 1640 1610 2350 160 2580
BIOSEP-OC /2500 8 2500 1800 1500 2100 2070 2850 200 3400
BIOSEP-OC 10/3000 10 3000 2300 2000 1600 1570 2350 200 4460
BIOSEP-OC 15/4500 15 4500 2300 2000 2100 2070 2850 200 6030
BIOSEP-OC 20/6000 20 6000 2800 2500 2100 2070 2850 200 9420

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-OC Karta katalogowa BIOSEP-OC Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM BIOSEP-CB

Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM BIOSEP-CB Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM BIOSEP-CB
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Korpus zbiornika wykonany w wersji: żelbet kl. min. B45
 • Beton siarczanoodporny C45/55
 • Nasiąkliwość betonu: < 5%
 • Szczelność betonu: W10
 • Mrozoodporność F 150
 • By-pass 10-cio krotny
 • Separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. C250 lub D400
MODEL PRZEPŁYW Qnom RZEPŁYW MAX. Qmax ŚREDN. ZEWN. J ŚREDN. WEWN. I WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁK. H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA SEPARATORA
  [l/s] [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-CB 3/30 3 30 1300 1000 600 580 1350 200 340
BIOSEP-CB 6/60 6 60 1300 1000 800 765 1550 200 480
BIOSEP-CB 8/80 8 80 1500 1200 750 725 1550 250 650
BIOSEP-CB 10/100 10 100 1500 1200 950 915 1750 250 865
BIOSEP-CB 15/150 15 150 1500 1200 1285 1260 2150 315 1255
BIOSEP-CB 20/200 20 200 1800 1500 985 935 1850 315 1400
BIOSEP-CB 30/300 30 300 1800 1500 1400 1370 2350 400 2150
BIOSEP-CB 40/400 40 400 2300 2000 1300 1265 2350 500/400 3500
BIOSEP-CB 60/600 60 600 2300 2000 1800 1755 2850 500 5040
BIOSEP-CB 70/700 70 700 2800 2500 1300 1225 2350 500 5280
BIOSEP-CB 90/900 90 900 2800 2500 1670 1630 2850 630 7260

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-CB Karta katalogowa BIOSEP-CB Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OCB

Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OCB Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OCB
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Korpus zbiornika wykonany w wersji: żelbet kl. min. B45
 • Beton siarczanoodporny C45/55
 • Nasiąkliwość betonu: < 5%
 • Szczelność betonu: W10
 • Mrozoodporność F 150
 • By-pass 10-cio krotny
 • Separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. C250 lub D400
MODEL PRZEPŁYW Qnom PRZEPŁYW MAX. Qmax POJ. OSADNIKA ŚREDN. ZEWN. J ŚREDN. WEWN. I WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁK. H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA SEPARATORA
  [l/s] [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-OCB 3/30/300 3 30 300 1300 1000 900 880 1650 200 570
BIOSEP-OCB 6/60/600 6 60 600 1300 1000 1600 1565 2350 200 1110
BIOSEP-OCB 8/80/800 8 80 800 1500 1200 1450 1425 2250 250 1440
BIOSEP-OCB 10/100/1000 10 100 1000 1500 1200 1850 1815 2650 250 1880
BIOSEP-OCB 15/150/1500 15 150 1500 1800 1500 1900 1880 2850 400/315 3060
BIOSEP-OCB 20/200/2000 20 200 2000 2300 2000 1400 1380 2350 400/315 3860
BIOSEP-OCB 30/300/3000 30 300 3000 2300 2000 1900 1860 2850 400 5400
BIOSEP-OCB 40/400/4000 40 400 4000 2800 2500 1800 1775 2850 500/400 7980
BIOSEP-OCB 55/550/5500 55 550 5500 2800 2500 2300 2250 3350 500 9900
BIOSEP-OCB 60/600/6000 60 600 6000 2800 2500 2300 2245 3350 500 10300
BIOSEP-OCB 70/700/7000 70 700 7000 2800 2500 2670 2645 3850 630/500 12250
PN-EN 858-2 NS*200S - ścieki ze średnią ilością osadu kanalizacyjnego np.: myjnie samochodowe ręczne, ścieki z garaży, parkingów, stacji benzynowych niezadaszonych
BIOSEP-OCB 3/30/600 3 30 600 1300 1000 1300 1280 2050 200 890
BIOSEP-OCB 6/60/1200 6 60 1200 1500 1200 1700 1660 2450 200 1710
BIOSEP-OCB 8/800/1600 8 80 1600 1800 1500 1550 1520 2350 250 2420
BIOSEP-OCB 10/100/2000 10 100 2000 1800 1500 2050 2010 2850 250 3290
BIOSEP-OCB 15/150/3000 15 150 3000 2300 2000 1485 1450 2350 315 4080
BIOSEP-OCB 20/200/4000 20 200 4000 2300 2000 1900 1880 2850 400/315 5440
BIOSEP-OCB 30/300/6000 30 300 6000 2800 2500 1900 1855 2850 400 8400
BIOSEP-OCB 40/400/8000 40 400 8000 1800 2500 2400 2315 3350 400 10630
PN-EN 858-2 NS*300S - ścieki z dużą ilością osadu kanalizacyjnego np.: myjnie samochodowe automatyczne, place do mycia samochodów ciężarowych i budowlanych
BIOSEP-OCB 3/30/900 3 30 900 1500 1200 1200 1180 1950 200 1165
BIOSEP-OCB 6/60/1800 6 60 1800 1800 1500 1550 1530 2350 250/200 2440
BIOSEP-OCB 8/80/2400 8 80 2400 1800 1500 1985 1965 2850 315 3200
BIOSEP-OCB 10/100/3000 10 100 3000 2300 2000 1485 1460 2350 315 4130
BIOSEP-OCB 15/150/4500 15 150 4500 2300 2000 1985 1950 2850 315 5665
BIOSEP-OCB 20/200/6000 20 200 6000 2800 2500 1800 1780 2850 500 8000

BIOSEP-OCB Karta katalogowa BIOSEP-OCB Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z GRP BIOSEP-G

Separatory koalescencyjne z GRP BIOSEP-G Separatory koalescencyjne z GRP BIOSEP-G
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowa
MODEL PRZEPŁYW Qnom ŚREDN.
J
WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁKOWITA H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA CAŁKOWITA
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BIOSEP-G 5 5 1000 590 570 900 160 450
BIOSEP-G 7 7 1000 840 820 1150 160 650
BIOSEP-G 10 10 1000 1250 1230 1520 200 950
BIOSEP-G 15 15 1000 1800 1780 2150 250 1400

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-G Karta katalogowa BIOSEP-G Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z GRP, z osadnikiem BIOSEP-OG

Separatory koalescencyjne z GRP, z osadnikiem BIOSEP-OG Separatory koalescencyjne z GRP, z osadnikiem BIOSEP-OG
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowa
MODEL PRZEPŁYW Qnom POJ. OSADNIKA ŚREDN. D WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁKOWITA H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA CAŁKOWITA
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BIOSEP-OG 1,5/320 1,5 320 1000 590 580 900 160 450
BIOSEP-OG 2/300 2 300 1000 590 580 900 160 450
BIOSEP-OG 2/500 2 500 1000 840 830 1150 160 650
BIOSEP-OG 3/350 3 350 1000 800 790 1150 200 650
BIOSEP-OG 3/700 3 700 1000 1250 1240 1520 200 1000
BIOSEP-OG 6/900 6 900 1000 1850 1840 2150 200 1450

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-OG Karta katalogowa BIOSEP-OG Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM BIOSEP-GB

Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM BIOSEP-GB Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM BIOSEP-GB
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • By-pass 10-cio krotny
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowa
MODEL PRZEPŁYW Qnom PRZEPŁYW MAX. Qmax ŚREDN. D WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁKOWITA H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA CAŁKOWITA
  [l/s] [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BIOSEP-GB 4,5/45 4,5 45 1000 550 530 900 200 450
BIOSEP-GB 7/70 7 70 1000 800 760 1150 200 600
BIOSEP-GB 10/100 10 100 1000 1200 1180 1520 200 590

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-GB Karta katalogowa BIOSEP-GB Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OGB

Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OGB Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OGB
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • By-pass 10-cio krotny
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowa
MODEL PRZEPŁYW Qnom PRZEPŁYW MAX. Qmax POJ. OSADNIKA ŚREDN. D WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁKOWITA H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA CAŁKOWITA
  [l/s] [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BIOSEP-OGB 1,5/15/300 1,5 15 300 1000 590 570 900 160 450
BIOSEP-OGB 2/20/250 2 20 250 1000 590 560 900 160 450
BIOSEP-OGB 2/20/450 2 20 450 1000 800 770 1150 200 600
BIOSEP-OGB 3/30/350 3 30 350 1000 800 790 1150 200 620
BIOSEP-OGB 3/30/700 3 30 700 1000 1250 1230 1520 200 970
BIOSEP-OGB 6/60/900 6 60 900 1000 1850 1800 2150 200 1420

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-OGB Karta katalogowa BIOSEP-OGB Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z PEHD BIOSEP-P

Separatory koalescencyjne z PEHD BIOSEP-P Separatory koalescencyjne z PEHD BIOSEP-P
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z polietylenu lub na zamówienie ze stali
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywy z PEHD
MODEL PRZEPŁYW Qnom POJ. CZYNNA CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ L SZEROKOŚĆ S WYS. CAŁKOWITA H ŚREDN. WLOTU DN WYS. WLOTU H1 WYS. WLOTU H2
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-P4 4 350 920 780 820 160 590 570
BIOSEP-P6 6 480 1270 780 820 160 590 570
BIOSEP-P7 7 550 1420 780 820 160 590 570
BIOSEP-P11 11 900 1480 880 1020 160 790 770
BIOSEP-P13 13 1100 1480 880 1200 160 970 950

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-P Karta katalogowa BIOSEP-P Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem BIOSEP-OP

Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem BIOSEP-OP Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem BIOSEP-OP
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z polietylenu lub na zamówienie ze stali
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywy z PEHD
MODEL PRZEPŁYW Qnom POJ. OSADNIKA DŁUGOŚĆ L SZEROKOŚĆ S WYS. CAŁKOWITA H ŚREDN. WLOTU DN WYS. WLOTU H1 WYS. WLOTU H2
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-OP 1,5/150 1,5 150 920 780 820 160 590 570
BIOSEP-OP 1,5/300 1,5 300 1270 780 820 160 590 570
BIOSEP-OP 3/300 3 300 1420 780 820 160 590 570
BIOSEP-OP 3/600 3 600 1480 880 1020 160 790 770
BIOSEP-OP 6/600 6 600 1480 880 1200 160 970 950

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-OP Karta katalogowa BIOSEP-OP Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem i komorą pomp BIOSEP-OP-KP

Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem i komorą pomp BIOSEP-OP-KP Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem i komorą pomp BIOSEP-OP-KP
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z polietylenu lub na zamówienie ze stali
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Komora pomp
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
MODEL PRZEPŁYW Qnom POJ. OSADNIKA DŁUGOŚĆ L SZEROKOŚĆ S WYS. CAŁK. H ŚREDN. WLOTU DN WYS. WLOTU H1
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-OP-KP 1,5/150 1,5 150 1430 780 700 160 490
BIOSEP-OP-KP 1,5/300 1,5 300 1480 880 870 160 660
BIOSEP-OP-KP 3/300 3 300 1480 880 920 160 690
BIOSEP-OP-KP 3/600 3 600 2030 880 920 160 690
BIOSEP-OP-KP 6/600 6 600 2140 880 1020 160 790

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-OP-KP Karta katalogowa BIOSEP-OP-KP Deklaracja wartości użytkowych

Osadniki betonowe BIOS-C

Osadniki betonowe BIOS-C
 • Zbiornik żelbetowy C35/45
 • Otwór rewizyjny 600 mm wyposażony we właz żeliwny klasy C250 lub D400
 • Otwór wlotu i wylotu z przejściem szczelnym
 • Deflektor wlotowy i wylotowy
MODEL POJ. CZYNNA ŚREDN. ZEWN. J ŚREDN. WEWN. I WYS. WLOTU WYS. WYLOTU S WYS. CAŁK. H ŚREDN. WLOTU DN
  [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOS-C 1,0 1000 1300 1000 1455 1425 2005 110-250
BIOS-C 1,5 1500 1500 1200 1510 1480 2060 110-250
BIOS-C 2,0 2000 1500 1200 1950 1920 2500 260-315
BIOS-C 3,0 3000 1800 1500 1880 1850 2430 160-400
BIOS-C 4,0 4000 2300 2000 1455 1425 205 160-400
BIOS-C 5,0 5000 2300 2000 1775 1745 2325 200-500
BIOS-C 6,0 6000 2300 2000 2090 2060 2640 200-500
BIOS-C 8,0 8000 2800 2500 1810 1780 2360 200-630
BIOS-C 10 10000 2800 2500 2220 2190 2770 200-500
BIOS-C 12 12000 2800 2500 1880 1850 2430 200-800
BIOS-C 15 15000 3300 3000 2300 2270 2850 200-400

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOS-C Karta katalogowa BIOS-C Deklaracja wartości użytkowych

Osadniki z GRP BIOS-G

Osadniki z GRP BIOS-G
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowa
 • Wlot i wylot PVC
MODEL POJEMNOŚĆ ŚREDN. J WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁK. H ŚREDN. WLOTU DN
  [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOS-G 0,5 500 1000 480 470 900 110/160
BIOS-G 0,7 700 1000 730 720 1150 110/160
BIOS-G 1,0 1000 1000 1100 1090 1520 160/200
BIOS-G 1,5 1500 1000 1730 1720 2150 160/200

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOS-G Karta katalogowa BIOS-G Deklaracja wartości użytkowych

Skontaktuj się z nami już dziś

Masz pytania? Nasz zespół specjalistów odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Region zachodni:

Rafał Synowiec
e-mail: poznan@biocent.pl
tel. 512-238-818

Damian Lasota
e-mail: damian@biocent.pl
tel. 789-191-799

Sławomir Olejniczak
e-mail: poznan@biocent.pl

Region południowo-wschodni:

Ewelina Tołubińska
e-mail: oferty@biocent.pl
tel. 797-478-504

Tomasz Masłowski
e-mail: tomasz@biocent.pl
tel. 504-307-609

Paweł Bury
e-mail: pawel@biocent.pl
tel. 517-466-370

Biocent sp. z o. o.

ul. Do Dysa 5
20-149 Lublin
e-mail: biuro@biocent.pl

Region północno-wschodni:

Katarzyna Hryciuk
e-mail: oferty@biocent.pl
tel. 517-763-212

Tomasz Masłowski
e-mail: tomasz@biocent.pl
tel. 504-307-609

Paweł Bury
e-mail: pawel@biocent.pl
tel. 517-466-370

Potrzebujesz fachowca?
Realizacja Agencja interaktywna PROPERIS