Inżynierskie rozwiązania
dla Twojej firmy i domu

Separatory substancji ropopochodnych, osadnik

Separator koalescencyjny z filtrem lamelowym

Separatory substancji ropopochodnych produkcji BIOCENT są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie lub jako wolnostojące, występujące w wersji z osadnikiem lub bez. Separator koalescencyjny to urządzenie, którego konstrukcja umożliwia oddzielanie oraz magazynowanie cieczy lekkich, olejów ze ścieków. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych zanieczyszczonych pochodzących z dróg, autostrad, parkingów, składów magazynowych, punktów dystrybucji paliw oraz wód technologicznych pochodzących z myjni i warsztatów samochodowych.

Zasada działania

Zasada działania separatorów koalescencyjnych oparta jest na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji dodatkowo wspomaganej zjawiskiem koalescencji - łączenia drobnych cząstek oleju w większe cząsteczki. Zawiesina mineralna zawarta w ściekach ulega osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji w materiale koalescencyjnym.  Stosowane są filtry koalescencyjne oraz filtry lamelowe. Zatrzymanie i oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej. Większe odseparowane cząsteczki flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę filmu olejowego, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.

Właściwy dobór separatora substancji ropopochodnych

Jednym z najważniejszych aspektów jest odpowiedni dobór separatora substancji ropopochodnych. Zgodnie z normami (PN-EN 858-1 oraz PN-EN 858-2) powinno się wybierać urządzenia odpowiadające zakładanym natężeniom przepływu ścieków. Dobór separatora sprowadza się do określenia jego wielkości nominalnej. Wielkość ta określa przepływ ścieków deszczowych i/lub procesowych, dla których zostanie dotrzymana zakładana redukcja stężeń substancji ropopochodnych na odpływie z separatora. Ważne, aby obliczyć objętość ścieków technologicznych pochodzących z parkingów, dróg, agregatów czyszczących.

W czasie zakupów warto też zwrócić uwagę na jakość zbiorników. Te przetestowane i stworzone z dobrych materiałów zapewnią trwałość i szczelność na wiele lat. Dodatkowo zamontowany osadnik zawiesiny mineralnej pozwoli odzielić wszelkie zanieczyszczenia łatwoopadające. W razie potrzeby profesjonalny doradca pomoże w zakupie optymalnego rozwiązania.

Montaż urządzeń

Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami do montażu zewnętrznego (poza separatorami wykonanymi na zbiornikach prostopadłościennych z PEHD) w odpowiednio przygotowanym wykopie. Separator powinien być usytuowany jak najbliżej miejsca spływu zanieczyszczonych wód deszczowych i w takim miejscu, aby był łatwo dostępny dla obsługi wozu asenizacyjnego, który będzie opróżniał zbiornik separatora. Muszą być one usytuowane w odpowiednich warunkach wodno-gruntowych, żeby uniknąć wyparcia zbiornika z osadnikiem przez wody gruntowe. Instaluje się je na poziomie umożliwiającym takie podłączenie rur, aby możliwy był przepływ grawitacyjny np. ścieków deszczowych. Proces montażu rozpoczyna się od umieszczenia separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych w wykopie, potem następuje podłączenie z przewodami kanalizacji, a na końcu zasypuje się urządzenie

Najlepszy wybór

Warto wybrać firmę Biocent, która oferuje zaawansowane technologicznie produkty. Dzięki temu dobór separatora z osadnikiem jest naprawdę prosty i zawsze satysfakcjonujący dla Klienta. Wszystkie sprzęty spełniają normy PN-EN 858-1 oraz PN-EN 858-2, a także zostały wykonane z najlepszych materiałów.

Wyposażenie dodatkowe

Alarm substancji ropopochodnych i osadów

Alarm substancji ropopochodnych i osadów. Z możliwością wpięcia do systemu BMS. Jako opcja powiadamianie SMS.

Włazy żeliwne klasa A15-D400

Włazy żeliwne klasa A15-D400.


Nadstawy betonowe, grp lub pehd

Nadstawy betonowe, grp lub pehd.

Włazy szczelne do wypełnienia kostką brukową lub płytkami w przypadku montażu separatora pod posadzką.

Włazy szczelne do wypełnienia kostką brukową lub płytkami w przypadku montażu separatora pod posadzką.

Separatory koalescencyjne z betonu BIOSEP-C

Separatory koalescencyjne z betonu BIOSEP-C Separatory koalescencyjne z betonu BIOSEP-C
 • Separator koalescencyjny zgodny z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Korpus zbiornika wykonany w wersji: żelbet kl. min. B45
 • Beton siarczanoodporny C45/55
 • Nasiąkliwość betonu: < 5%
 • Szczelność betonu: W10
 • Mrozoodporność F 150
 • Separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. C250 lub D400
MODEL PRZEPŁYW Qnom ŚREDN. ZEWN. J ŚREDN. WEWN. I WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁKOW. H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA SEPARATORA
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-C 4 4 1300 1000 640 610 1350 160 360
BIOSEP-C 6 6 1300 1000 840 810 1550 160 520
BIOSEP-C 8 8 1300 1000 1040 1010 1750 160 675
BIOSEP-C 10 10 1300 1000 1240 1210 1950 160 830
BIOSEP-C 15 15 1500 1200 1300 1270 2050 200 1265
BIOSEP-C 20 20 1500 1200 1600 1570 2350 200 1605
BIOSEP-C 30 30 1800 1500 1485 1455 2350 315 2300
BIOSEP-C 40 40 1800 1500 1985 1955 2850 315 3190
BIOSEP-C 50 50 2300 2000 1485 1455 2350 315 4100
BIOSEP-C 60 60 2300 2000 1985 1955 2850 315 5670
BIOSEP-C 80 80 2800 2500 1485 1455 2350 315 6400
BIOSEP-C 100 100 2800 2500 1900 1870 2850 400 8440
Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-C Karta katalogowa BIOSEP-C Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z betonu z osadnikiem BIOSEP-OC

Separatory koalescencyjne z betonu z osadnikiem BIOSEP-OC Separatory koalescencyjne z betonu z osadnikiem BIOSEP-OC
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Korpus zbiornika wykonany w wersji: żelbet kl. min. B45
 • Beton siarczanoodporny C45/55
 • Nasiąkliwość betonu: < 5%
 • Szczelność betonu: W10
 • Mrozoodporność F 150
 • Separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. C250 lub D400
MODEL PRZEPŁYW Qnom POJ. OSADNIKA ŚREDN. ZEWN. J ŚREDN. WEWN. I WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁKOW. H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA SEPARATORA
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
PN-EN 858-2 NS*100S - ścieki z małą ilością osadu kanalizacyjnego np.:kryte stacje benzynowe
BIOSEP-OC 3/300 3 300 1300 1000 940 910 1650 160 600
BIOSEP-OC 6/600 6 600 1300 1000 1640 1610 2350 160 1150
BIOSEP-OC 8/800 8 800 1500 1200 1500 1470 2250 200 1490
BIOSEP-OC 10/1000 10 1000 1500 1200 1900 1870 2650 200 1945
BIOSEP-OC 15/1500 15 1500 1800 1500 2100 2070 1850 200 3400
BIOSEP-OC 20/2000 20 2000 2300 2000 1600 1570 2350 200 4460
BIOSEP-OC 10/1000 10 1000 1500 1200 1772 1742 2500 160 1800
BIOSEP-OC 25/2500 25 2500 2300 2000 1600 1570 2350 200 4500
BIOSEP-OC 30/3000 30 3000 2300 2000 1985 1955 2850 315 5700
BIOSEP-OC 40/4000 40 4000 2800 2500 1985 1955 2850 315 8868
BIOSEP-OC 50/5000 50 5000 2800 2500 1985 1955 2850 315 9000
BIOSEP-OC 60/6000 60 6000 2800 2500 2485 2455 3350 315 11310
PN-EN 858 NS*200S - ścieki ze średnią ilością osadu kanalizacyjnego np.: myjnie samochodowe ręczne, ścieki z garaży, parkingów, stacji benzynowych niezadaszonych
BIOSEP-OC 3/600 3 600 1300 1000 1340 1310 2050 160 910
BIOSEP-OC 6/1200 6 1200 1500 1200 1640 1610 2350 160 1650
BIOSEP-OC 8/1600 8 1600 1800 1500 1600 1570 2350 200 2510
BIOSEP-OC 10/2000 10 2000 1800 1500 2100 2070 2850 200 3400
BIOSEP-OC 15/3000 15 3000 2300 2000 1600 1570 2350 200 4460
BIOSEP-OC 20/4000 20 4000 2300 2000 2100 2070 2850 200 6030
BIOSEP-OC 25/5000 25 5000 2800 2500 1600 1570 2350 200 6970
BIOSEP-OC 30/6000 30 6000 2800 2500 1985 1955 2850 315 8860
BIOSEP-OC 40/8000 40 8000 2800 2500 2485 2455 3350 315 11315
PN-EN 858-2 NS*300S - ścieki z dużą ilością osadu kanalizacyjnego np.: myjnie samochodowe automatyczne, place do mycia samochodów ciężarowych i budowlanych
BIOSEP-OC 3/900 3 900 1500 1200 1140 1110 1850 160 1085
BIOSEP-OC 6/1800 6 1800 1800 1500 1640 1610 2350 160 2580
BIOSEP-OC /2500 8 2500 1800 1500 2100 2070 2850 200 3400
BIOSEP-OC 10/3000 10 3000 2300 2000 1600 1570 2350 200 4460
BIOSEP-OC 15/4500 15 4500 2300 2000 2100 2070 2850 200 6030
BIOSEP-OC 20/6000 20 6000 2800 2500 2100 2070 2850 200 9420
Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-OC Karta katalogowa BIOSEP-OC Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM BIOSEP-CB

Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM BIOSEP-CB Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM BIOSEP-CB
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Korpus zbiornika wykonany w wersji: żelbet kl. min. B45
 • Beton siarczanoodporny C45/55
 • Nasiąkliwość betonu: < 5%
 • Szczelność betonu: W10
 • Mrozoodporność F 150
 • By-pass 10-cio krotny
 • Separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. C250 lub D400
MODEL PRZEPŁYW Qnom RZEPŁYW MAX. Qmax ŚREDN. ZEWN. J ŚREDN. WEWN. I WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁK. H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA SEPARATORA
  [l/s] [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-CB 3/30 3 30 1300 1000 600 580 1350 200 340
BIOSEP-CB 6/60 6 60 1300 1000 800 765 1550 200 480
BIOSEP-CB 8/80 8 80 1500 1200 750 725 1550 250 650
BIOSEP-CB 10/100 10 100 1500 1200 950 915 1750 250 865
BIOSEP-CB 15/150 15 150 1500 1200 1285 1260 2150 315 1255
BIOSEP-CB 20/200 20 200 1800 1500 985 935 1850 315 1400
BIOSEP-CB 30/300 30 300 1800 1500 1400 1370 2350 400 2150
BIOSEP-CB 40/400 40 400 2300 2000 1300 1265 2350 500/400 3500
BIOSEP-CB 60/600 60 600 2300 2000 1800 1755 2850 500 5040
BIOSEP-CB 70/700 70 700 2800 2500 1300 1225 2350 500 5280
BIOSEP-CB 90/900 90 900 2800 2500 1670 1630 2850 630 7260
Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-CB Karta katalogowa BIOSEP-CB Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OCB

Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OCB Separatory koalescencyjne z betonu, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OCB
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Korpus zbiornika wykonany w wersji: żelbet kl. min. B45
 • Beton siarczanoodporny C45/55
 • Nasiąkliwość betonu: < 5%
 • Szczelność betonu: W10
 • Mrozoodporność F 150
 • By-pass 10-cio krotny
 • Separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. C250 lub D400
MODEL PRZEPŁYW Qnom PRZEPŁYW MAX. Qmax POJ. OSADNIKA ŚREDN. ZEWN. J ŚREDN. WEWN. I WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁK. H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA SEPARATORA
  [l/s] [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-OCB 3/30/300 3 30 300 1300 1000 900 880 1650 200 570
BIOSEP-OCB 6/60/600 6 60 600 1300 1000 1600 1565 2350 200 1110
BIOSEP-OCB 8/80/800 8 80 800 1500 1200 1450 1425 2250 250 1440
BIOSEP-OCB 10/100/1000 10 100 1000 1500 1200 1850 1815 2650 250 1880
BIOSEP-OCB 15/150/1500 15 150 1500 1800 1500 1900 1880 2850 400/315 3060
BIOSEP-OCB 20/200/2000 20 200 2000 2300 2000 1400 1380 2350 400/315 3860
BIOSEP-OCB 30/300/3000 30 300 3000 2300 2000 1900 1860 2850 400 5400
BIOSEP-OCB 40/400/4000 40 400 4000 2800 2500 1800 1775 2850 500/400 7980
BIOSEP-OCB 55/550/5500 55 550 5500 2800 2500 2300 2250 3350 500 9900
BIOSEP-OCB 60/600/6000 60 600 6000 2800 2500 2300 2245 3350 500 10300
BIOSEP-OCB 70/700/7000 70 700 7000 2800 2500 2670 2645 3850 630/500 12250
PN-EN 858-2 NS*200S - ścieki ze średnią ilością osadu kanalizacyjnego np.: myjnie samochodowe ręczne, ścieki z garaży, parkingów, stacji benzynowych niezadaszonych
BIOSEP-OCB 3/30/600 3 30 600 1300 1000 1300 1280 2050 200 890
BIOSEP-OCB 6/60/1200 6 60 1200 1500 1200 1700 1660 2450 200 1710
BIOSEP-OCB 8/800/1600 8 80 1600 1800 1500 1550 1520 2350 250 2420
BIOSEP-OCB 10/100/2000 10 100 2000 1800 1500 2050 2010 2850 250 3290
BIOSEP-OCB 15/150/3000 15 150 3000 2300 2000 1485 1450 2350 315 4080
BIOSEP-OCB 20/200/4000 20 200 4000 2300 2000 1900 1880 2850 400/315 5440
BIOSEP-OCB 30/300/6000 30 300 6000 2800 2500 1900 1855 2850 400 8400
BIOSEP-OCB 40/400/8000 40 400 8000 1800 2500 2400 2315 3350 400 10630
PN-EN 858-2 NS*300S - ścieki z dużą ilością osadu kanalizacyjnego np.: myjnie samochodowe automatyczne, place do mycia samochodów ciężarowych i budowlanych
BIOSEP-OCB 3/30/900 3 30 900 1500 1200 1200 1180 1950 200 1165
BIOSEP-OCB 6/60/1800 6 60 1800 1800 1500 1550 1530 2350 250/200 2440
BIOSEP-OCB 8/80/2400 8 80 2400 1800 1500 1985 1965 2850 315 3200
BIOSEP-OCB 10/100/3000 10 100 3000 2300 2000 1485 1460 2350 315 4130
BIOSEP-OCB 15/150/4500 15 150 4500 2300 2000 1985 1950 2850 315 5665
BIOSEP-OCB 20/200/6000 20 200 6000 2800 2500 1800 1780 2850 500 8000

BIOSEP-OCB Karta katalogowa BIOSEP-OCB Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z GRP BIOSEP-G

Separatory koalescencyjne z GRP BIOSEP-G Separatory koalescencyjne z GRP BIOSEP-G
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowa
MODEL PRZEPŁYW Qnom ŚREDN.
J
WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁKOWITA H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA CAŁKOWITA
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BIOSEP-G 5 5 1000 590 570 900 160 450
BIOSEP-G 7 7 1000 840 820 1150 160 650
BIOSEP-G 10 10 1000 1250 1230 1520 200 950
BIOSEP-G 15 15 1000 1800 1780 2150 250 1400
Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-G Karta katalogowa BIOSEP-G Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z GRP, z osadnikiem BIOSEP-OG

Separatory koalescencyjne z GRP, z osadnikiem BIOSEP-OG Separatory koalescencyjne z GRP, z osadnikiem BIOSEP-OG
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowa
MODEL PRZEPŁYW Qnom POJ. OSADNIKA ŚREDN. D WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁKOWITA H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA CAŁKOWITA
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BIOSEP-OG 1,5/320 1,5 320 1000 590 580 900 160 450
BIOSEP-OG 2/300 2 300 1000 590 580 900 160 450
BIOSEP-OG 2/500 2 500 1000 840 830 1150 160 650
BIOSEP-OG 3/350 3 350 1000 800 790 1150 200 650
BIOSEP-OG 3/700 3 700 1000 1250 1240 1520 200 1000
BIOSEP-OG 6/900 6 900 1000 1850 1840 2150 200 1450
Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-OG Karta katalogowa BIOSEP-OG Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM BIOSEP-GB

Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM BIOSEP-GB Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM BIOSEP-GB
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • By-pass 10-cio krotny
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowa
MODEL PRZEPŁYW Qnom PRZEPŁYW MAX. Qmax ŚREDN. D WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁKOWITA H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA CAŁKOWITA
  [l/s] [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BIOSEP-GB 4,5/45 4,5 45 1000 550 530 900 200 450
BIOSEP-GB 7/70 7 70 1000 800 760 1150 200 600
BIOSEP-GB 10/100 10 100 1000 1200 1180 1520 200 590
Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-GB Karta katalogowa BIOSEP-GB Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OGB

Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OGB Separatory koalescencyjne z GRP, z BY-PASSEM i osadnikiem BIOSEP-OGB
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • By-pass 10-cio krotny
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowa
MODEL PRZEPŁYW Qnom PRZEPŁYW MAX. Qmax POJ. OSADNIKA ŚREDN. D WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁKOWITA H ŚREDN. WLOTU DN POJ. CZYNNA CAŁKOWITA
  [l/s] [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l]
BIOSEP-OGB 1,5/15/300 1,5 15 300 1000 590 570 900 160 450
BIOSEP-OGB 2/20/250 2 20 250 1000 590 560 900 160 450
BIOSEP-OGB 2/20/450 2 20 450 1000 800 770 1150 200 600
BIOSEP-OGB 3/30/350 3 30 350 1000 800 790 1150 200 620
BIOSEP-OGB 3/30/700 3 30 700 1000 1250 1230 1520 200 970
BIOSEP-OGB 6/60/900 6 60 900 1000 1850 1800 2150 200 1420
Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-OGB Karta katalogowa BIOSEP-OGB Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z PEHD BIOSEP-P

Separatory koalescencyjne z PEHD BIOSEP-P Separatory koalescencyjne z PEHD BIOSEP-P
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z polietylenu lub na zamówienie ze stali
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywy z PEHD
MODEL PRZEPŁYW Qnom POJ. CZYNNA CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ L SZEROKOŚĆ S WYS. CAŁKOWITA H ŚREDN. WLOTU DN WYS. WLOTU H1 WYS. WLOTU H2
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-P4 4 350 920 780 820 160 590 570
BIOSEP-P6 6 480 1270 780 820 160 590 570
BIOSEP-P7 7 550 1420 780 820 160 590 570
BIOSEP-P11 11 900 1480 880 1020 160 790 770
BIOSEP-P13 13 1100 1480 880 1200 160 970 950
Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-P Karta katalogowa BIOSEP-P Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem BIOSEP-OP

Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem BIOSEP-OP Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem BIOSEP-OP
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z polietylenu lub na zamówienie ze stali
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywy z PEHD
MODEL PRZEPŁYW Qnom POJ. OSADNIKA DŁUGOŚĆ L SZEROKOŚĆ S WYS. CAŁKOWITA H ŚREDN. WLOTU DN WYS. WLOTU H1 WYS. WLOTU H2
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-OP 1,5/150 1,5 150 920 780 820 160 590 570
BIOSEP-OP 1,5/300 1,5 300 1270 780 820 160 590 570
BIOSEP-OP 3/300 3 300 1420 780 820 160 590 570
BIOSEP-OP 3/600 3 600 1480 880 1020 160 790 770
BIOSEP-OP 6/600 6 600 1480 880 1200 160 970 950
Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-OP Karta katalogowa BIOSEP-OP Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem i komorą pomp BIOSEP-OP-KP

Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem i komorą pomp BIOSEP-OP-KP Separatory koalescencyjne z PEHD z osadnikiem i komorą pomp BIOSEP-OP-KP
 • Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • Wykonany z polietylenu lub na zamówienie ze stali
 • Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
 • Komora pomp
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
MODEL PRZEPŁYW Qnom POJ. OSADNIKA DŁUGOŚĆ L SZEROKOŚĆ S WYS. CAŁK. H ŚREDN. WLOTU DN WYS. WLOTU H1
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOSEP-OP-KP 1,5/150 1,5 150 1430 780 700 160 490
BIOSEP-OP-KP 1,5/300 1,5 300 1480 880 870 160 660
BIOSEP-OP-KP 3/300 3 300 1480 880 920 160 690
BIOSEP-OP-KP 3/600 3 600 2030 880 920 160 690
BIOSEP-OP-KP 6/600 6 600 2140 880 1020 160 790
Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOSEP-OP-KP Karta katalogowa BIOSEP-OP-KP Deklaracja wartości użytkowych

Osadniki betonowe BIOS-C

Osadniki betonowe BIOS-C
 • Zbiornik żelbetowy C35/45
 • Otwór rewizyjny 600 mm wyposażony we właz żeliwny klasy C250 lub D400
 • Otwór wlotu i wylotu z przejściem szczelnym
 • Deflektor wlotowy i wylotowy
MODEL POJ. CZYNNA ŚREDN. ZEWN. J ŚREDN. WEWN. I WYS. WLOTU WYS. WYLOTU S WYS. CAŁK. H ŚREDN. WLOTU DN
  [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOS-C 1,0 1000 1300 1000 1455 1425 2005 110-250
BIOS-C 1,5 1500 1500 1200 1510 1480 2060 110-250
BIOS-C 2,0 2000 1500 1200 1950 1920 2500 260-315
BIOS-C 3,0 3000 1800 1500 1880 1850 2430 160-400
BIOS-C 4,0 4000 2300 2000 1455 1425 205 160-400
BIOS-C 5,0 5000 2300 2000 1775 1745 2325 200-500
BIOS-C 6,0 6000 2300 2000 2090 2060 2640 200-500
BIOS-C 8,0 8000 2800 2500 1810 1780 2360 200-630
BIOS-C 10 10000 2800 2500 2220 2190 2770 200-500
BIOS-C 12 12000 2800 2500 1880 1850 2430 200-800
BIOS-C 15 15000 3300 3000 2300 2270 2850 200-400
Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOS-C Karta katalogowa BIOS-C Deklaracja wartości użytkowych

Osadniki z GRP BIOS-G

Osadniki z GRP BIOS-G
 • Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • Instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • Pokrywa poliestrowa
 • Wlot i wylot PVC
MODEL POJEMNOŚĆ ŚREDN. J WYS. WLOTU E WYS. WYLOTU S WYS. CAŁK. H ŚREDN. WLOTU DN
  [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOS-G 0,5 500 1000 480 470 900 110/160
BIOS-G 0,7 700 1000 730 720 1150 110/160
BIOS-G 1,0 1000 1000 1100 1090 1520 160/200
BIOS-G 1,5 1500 1000 1730 1720 2150 160/200
Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


BIOS-G Karta katalogowa BIOS-G Deklaracja wartości użytkowych

Skontaktuj się z nami już dziś

Masz pytania? Nasz zespół specjalistów odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Biocent

Motycz 325 E
21-030 Motycz
e-mail: biuro@biocent.pl
tel. 573 403 125

Region zachodni:

Rafał Synowiec
e-mail: poznan@biocent.pl
tel. 512-238-818

Róża Kuzioła
e-mail: roza@biocent.pl
tel. 789-191-799

Region południowo-wschodni:

Tomasz Masłowski
e-mail: tomasz@biocent.pl
tel. 504-307-609

Damian Lasota
e-mail: damian@biocent.pl
tel. 518-912-815

Paweł Bury
e-mail: pawel@biocent.pl
tel. 517-466-370

Region północno-wschodni:

Marta Ochenkowska
e-mail: marta@biocent.pl
tel. 572 402 406

Tomasz Masłowski
e-mail: tomasz@biocent.pl
tel. 504-307-609

Paweł Bury
e-mail: pawel@biocent.pl
tel. 517-466-370

Region południowo-zachodni:

Marcin Pazdur
e-mail: wroclaw@biocent.pl
tel. 797-500-163

Potrzebujesz fachowca?
Realizacja Agencja interaktywna PROPERIS