Inżynierskie rozwiązania
dla Twojej firmy i domu
Potrzebujesz wyceny? Napisz do nas oferty@biocent.pl
Stań się częścią Biocent-team! Znajdź ofertę pracy i aplikuj

Separatory substancji ropopochodnych, osadnik

Separator koalescencyjny

Separatory substancji ropopochodnych produkcji BIOCENT są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie lub jako wolnostojące, występujące w wersji z osadnikiem lub bez. Separator koalescencyjny to urządzenie, którego konstrukcja umożliwia oddzielanie oraz magazynowanie cieczy lekkich, olejów ze ścieków. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych zanieczyszczonych pochodzących z dróg, autostrad, parkingów, składów magazynowych, punktów dystrybucji paliw oraz wód technologicznych pochodzących z myjni i warsztatów samochodowych.

Zasada działania

Zasada działania separatorów koalescencyjnych z osadnikiem lub bez oparta jest na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji dodatkowo wspomaganej zjawiskiem koalescencji – łączenia drobnych cząstek oleju w większe cząsteczki. Zawiesina mineralna zawarta w ściekach ulega osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji w materiale koalescencyjnym. Zatrzymanie i oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej. Większe odseparowane cząsteczki flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę filmu olejowego, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.

Mając do czynienia ze szkodliwymi materiałami obecnymi w zbiornikach ścieków deszczowych lub technologicznych, należy zadbać o ich efektywne oddzielenie. Gwarancją oczyszczenia wody jest dobór separatora substancji ropopochodnych dobrej jakości, którego obecność zapewni doskonałą wydajność filtracji. Szeroki zakres możliwych zastosowań tego rozwiązania sprawia, że może ono być stosowane w wielu miejscach – od stacji benzynowych po warsztaty samochodowe. Przekonaj się, jak łatwo zrozumieć zasadę działania urządzenia wyposażonego w osadnik koalescencyjny.


Innowacyjny, koalescencyjny filtr lamelowy

Innowacyjny, koalescencyjny filtr lamelowy

Po wielu latach, obserwacji, prób i badań zaprojektowaliśmy zupełnie nowy filtr koalescencyjny. Jego niepowtarzalna budowa, która łączy w sobie lamele w formie walca pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów oczyszczania przy jednoczesnym wydłużeniu okresu eksploatacji.
Uzyskanie unikatowego kształtu filtra jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii druku 3D. Otrzymane w ten sposób filtry cechują się dużą wytrzymałością oraz przyczyniają się do ochrony środowiska ponieważ, powstają z materiału PET pochodzącego z recyklingu butelek.

Dobór separatora substancji ropopochodnych

Wybierając produkt dopasowany do swoich potrzeb, warto najpierw dowiedzieć się, na co należy zwrócić uwagę. Opisywany sprzęt koalescencyjny z osadnikiem lub bez do filtrowania wody oczyszcza ciecz z substancji ropopochodnych, a także pozwala wytrącić nawet drobne zanieczyszczenia stałe. Zestaw filtrów odpowiada za oddzielenie nieczystości, a następnie umożliwia im wypłynięcie do przygotowanego zbiornika. Szczegóły działania zależeć będą od doboru konkretnych separatorów substancji ropopochodnych. Na szybkość filtracji wpływa wiele parametrów, jak chociażby budowa sprzętu czy współczynnik spływu powierzchni, która zbiera wodę. Podejmując decyzję o zakupie konkretnego modelu urządzenia warto mieć na uwadze nie tylko jego cechy, jak na przykład teoretyczna wielkość przepływu, ale także dopasowanie go do aktualnych potrzeb. Dobór separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem lub bez warto zacząć od znalezienia dla niego odpowiedniego miejsca. Położenie powinno jak najskuteczniej niwelować ryzyko wydostania się zanieczyszczeń na zewnątrz.

Wyposażenie dodatkowe

Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń

Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń

Instalacja do opróżniania DN 65

Instalacja do opróżniania DN 65

Zestawy pompowe

Zestawy pompowe

Właz szczelny do wypełnienia BKP, w przypadku montażu separatora pod posadzką

Właz szczelny do wypełnienia BKP, w przypadku montażu separatora pod posadzką

Obsługa

Częstotliwość opróżniania separatora koalescencyjnego zależy od stopnia intensywności napływających ścieków. Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu. Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

Wykonanie indywidualne

Możliwe do wykonania są również separatory koalescencyjne z osadnikiem lub bez według indywidualnego projektu min: - Wykonanie ze stali S235 malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej AISI 304, AISI 316 - Wymiary dostosowane do indywidualnych potrzeb

Właściwy dobór separatora substancji ropopochodnych możliwy jest po zapoznaniu się z poszczególnymi modelami dostępnymi w naszej ofercie.

Separatory koalescencyjne/lamelowe - betonowe


Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-C/CL

Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-C/CL [klasy I wg PN EN 858]

 • separatory z osadnikiem lub bez zgodne z normą PN EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • filtr koalescencyjny (BIOSEP-C)/lamelowy (BIOSEP-CL) i automatyczne zamknięcie zapobiegające przelaniu się substancji ropopochodnych
 • korpus zbiornika wykonany z żelbetu klasy min. C40/50
 • beton siarczanoodporny
 • nasiąkliwość betonu: < 5%
 • szczelność betonu: W10
 • mrozoodporność F 150
 • separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. D400
 • pokrywa separatora najazdowa D400

Filtr lamelowy: Specjalnie zaprojektowane lamele w formie walca poprawiają proces koalescencji oraz znacznie usprawniają eksploatację separatora koalescencyjnego.

Model Przepływ Qnom Średnica zewnętrzna J Średnica wewnętrzna I Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Wysokość całkowita H Średnica wlotu DN Pojemność czynna całkowita Waga najcięższego el. (około)
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [t]
BIOSEP-C/CL 4 4 1300 1000 640 610 1350 160 360 1,65
BIOSEP-C/CL 6 6 1300 1000 840 810 1550 160 520 1,92
BIOSEP-C/CL 8 8 1300 1000 1040 1010 1750 160 675 2,20
BIOSEP-C/CL 10 10 1300 1000 1240 1210 1950 160 830 2,50
BIOSEP-C/CL 15 15 1500 1200 1300 1270 2050 200 1265 3,15
BIOSEP-C/CL 20 20 1500 1200 1600 1570 2350 200 1605 3,60
BIOSEP-C/CL 25 25 1500 1200 1950 1920 2750 250 2000 4,25
BIOSEP-C/CL 30 30 1800 1500 1585 1555 2450 315 2480 4,75
BIOSEP-C/CL 40 40 1800 1500 1985 1955 2850 315 3190 5,50
BIOSEP-C/CL 50 50 2300 2000 1485 1455 2350 315 4100 6,25
BIOSEP-C/CL 60 60 2300 2000 1785 1755 2650 315 5040 7,00
BIOSEP-C/CL 80 80 2800 2500 1485 1455 2350 315 6400 6,80
BIOSEP-C/CL 100 100 2800 2500 1900 1870 2850 400 8440 8,00

BIOSEP-C/CL Karta katalogowa BIOSEP-C/CL - Deklaracja wartości użytkowych


Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-OC/OCL

Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-OC/OCL [klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem]

 • separatory z osadnikiem lub bez zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • filtr koalescencyjny (BIOSEP-OC)/ lamelowy (BIOSEP-OCL) i automatyczne zamknięcie zapobiegające przelaniu się substancji ropopochodnych
 • korpus zbiornika wykonany z żelbetu klasy min. C40/50
 • beton siarczanoodporny
 • nasiąkliwość betonu: < 5%
 • szczelność betonu: W10
 • mrozoodporność F 150
 • separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. D400
 • pokrywa separatora najazdowa D400

Filtr lamelowy: Specjalnie zaprojektowane lamele w formie walca poprawiają proces koalescencji oraz znacznie usprawniają eksploatację separatora koalescencyjnego.

Model Przepływ Qnom Pojemność osadnika Średnica zewnętrzna J Średnica wewnętrzna I Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Wysokość całkowita H Średnic awlotu DN Pojemność czynna całkowita Waga najcięższego el. (około)
BIOSEP-OC/OCL [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [t]
PN-EN 858-2 NS*100s - ścieki z małą ilością osadu kanalizacyjnego np.: kryte stacje benzynowe
3/300 3 300 1300 1000 940 910 1650 160 600 2,10
6/600 6 600 1300 1000 1640 1610 2350 160 1150 3,00
8/800 8 800 1500 1200 1500 1470 2250 200 1490 3,45
10/1000 10 1000 1500 1200 1800 1770 2550 200 1830 3,95
15/1500 15 1500 1800 1500 1800 1770 2550 200 2860 4,95
20/2000 202000 2300 2000 1400 1370 2150 200 3830 5,74
25/2500 25 2500 2300 2000 1700 1670 2450 200 4770 6,50
30/3000 30 3000 2300 2000 1985 1955 2850 315 5670 7,51
40/4000 404000 2800 2500 1685 1655 2550 315 7390 7,27
50/5000 505000 2800 2500 1985 1955 2850 315 9000 8,01
60/6000 60 6000 2800 2500 2385 2355 3250 315 10820 9,00
PN-EN858-2NS*300s - ścieki z dużą ilością osadu kanalizacyjnego np.:myjnie samochodowe automatyczne,place do mycia samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych
3/900 3 900 1500 1200 1240 1210 1950 160 1200 2,97
6/1800 6 1800 1800 1500 1540 1510 2250 160 2400 4,36
8/2500 8 2500 1800 1500 2000 1970 2750 200 3220 5,33
10/3000 10 3000 2300 2000 1400 1370 2150 200 3830 5,74
15/4500 15 4500 2300 2000 2000 1970 2750 200 5720 7,26
20/6000 20 6000 2800 2500 1800 1770 2550 200 7950 7,27
PN-EN 858-2 NS*200s - ścieki ze średnią ilością osadu kanalizacyjnego np.: myjnie samochodowe ręczne, ścieki z garaży, parkingów, stacji benzynowych niezadaszonych
3/600 3 600 1300 1000 1340 1310 2050 160 910 2,60
6/1200 6 1200 1500 1200 1740 1710 2450 160 1760 3,76
8/1600 8 1600 1800 1500 1500 1470 2250 200 2330 4,36
10/2000 10 2000 1800 1500 1800 1770 2550 200 2860 4,95
15/3000 15 3000 2300 2000 1600 1570 2350 200 4460 6,25
20/4000 20 4000 2300 2000 2000 1970 2750 200 5720 7,26
25/5000 25 5000 2800 2500 1700 1670 2450 200 7460 7,05
30/6000 30 6000 2800 2500 1985 1955 2850 315 8860 8,01
40/8000 40 8000 2800 2500 2485 2455 3350 315 11315 9,25

BIOSEP-OC/OCL Karta katalogowa BIOSEP-OC/OCL - Deklaracja wartości użytkowych


Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-OCB/OCBL

Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-OCB/OCBL [klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i by-passem]

 • separatory z osadnikiem lub bez zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • filtr koalescencyjny (BIOSEP-OCB)/ lamelowy (BIOSEP-OCBL) i automatyczne zamknięcie zapobiegające przelaniu się substancji ropopochodnych
 • korpus zbiornika wykonany z żelbetu klasy min. C40/50
 • beton siarczanoodporny
 • nasiąkliwość betonu: < 5%
 • szczelność betonu: W10
 • mrozoodporność F 150
 • by-pass 10-cio krotny
 • separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. D400
 • pokrywa separatora najazdowa D400

Filtr lamelowy: Specjalnie zaprojektowane lamele w formie walca poprawiają proces koalescencji oraz znacznie usprawniają eksploatację separatora koalescencyjnego.

Model Przepływ Qnom Przepływ maksymalny Qmax Pojemność osadnika Średnica zewnętrzna J Średnica wewnętrzna I Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Wysokość całkowita H Średnica wlotu DN Pojemność czynna całkowita Waga najcięższego el. (około)
BIOSEP-OCB/OCBL [l/s] [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [t]
PN-EN 858-2 NS*100s - ścieki z małą ilością osadu kanalizacyjnego np.: kryte stacje benzynowe
3/30/300 3 30 333 1300 1000 900 880 1650 200 570 2,10
6/60/600 6 60 631 1300 1000 1600 1565 2350 200 1110 3,00
8/80/800 8 80 801 1500 1200 1450 1425 2250 250 1440 3,45
10/100/1000 10 100 1083 1500 1200 1850 1815 2650 250 1880 4,08
15/150/1500 15 150 1636 1800 1500 1785 1755 2650 315 2830 5,13
20/200/2000 20 200 2264 2300 2000 1400 1380 2350 400 3860 6,24
30/300/3000 30 300 3019 2300 2000 1900 1875 2850 400 5420 7,51
40/400/4000 40 400 4310 2800 2500 1700 1680 2750 500 7510 7,77
50/500/5000 50 500 5449 2800 2500 2100 2075 3150 500 9449 8,75
60/600/6000 60 600 6040 2800 2500 2400 2360 3450 500 10840 9,50
70/700/7000 70 700 7200 2800 2500 2800 2775 3950 600 12850 10,73
PN-EN 858-2 NS*200s - ścieki ze średnią ilością osadu kanalizacyjnego np.: myjnie samochodowe ręczne, ścieki z garaży, parkingów, stacji benzynowych niezadaszonych
3/30/600 3 30 647 1300 1000 1300 1280 2050 200 890 2,60
6/60/1200 6 60 1227 1500 1200 1700 1660 2450 200 1710 3,76
8/80/1600 8 80 1604 1800 1500 1450 1420 2250 250 2240 4,36
10/100/2000 10 100 2124 1800 1500 1850 1805 2650 250 2925 5,13
15/150/3000 15 150 3198 2300 2000 1585 1550 2450 315 4395 6,50
20/200/4000 20 200 4034 2300 2000 1900 1880 2850 400 5435 7,51
30/300/6000 30 300 6043 2800 2500 1900 1870 2850 400 8440 8,01
40/400/8000 40 400 8065 2800 2500 2500 2445 3450 400 11265 9,50
50/500/10000 50 500 10278 3300 3000 2300 2270 3350 500 14279 13,24
PN-EN 858-2 NS*300s - ścieki z dużą ilością osadu kanalizacyjnego np.: myjnie samochodowe automatyczne, place do mycia samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych
3/30/900 3 30 924 1500 1200 1200 1180 1950 200 1165 3,00
6/60/1800 6 60 1817 1800 1500 1500 1450 2250 200 2297 4,36
8/80/2400 8 80 2487 1800 1500 1950 1920 2750 250 3128 5,33
10/100/3000 10 100 3111 2300 2000 1450 1395 2250 250 3911 6,00
15/150/4500 15 150 4529 2300 2000 1985 1950 2850 315 5655 7,51
20/200/6000 20200 6401 2800 2500 1800 1780 2750 400 8001 7,77

BIOSEP-OCB/OCBL Karta katalogowa BIOSEP-OCB/OCBL - Deklaracja wartości użytkowych


Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-CB/CBL

Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-CB/CBL [klasy I wg PN EN 858 z by-passem]

 • separatory z osadnikiem lub bez zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • filtr koalescencyjny (BIOSEP-CB)/lamelowy (BIOSEP-CBL) i automatyczne zamknięcie zapobiegające przelaniu się substancji ropopochodnych
 • korpus zbiornika wykonany z żelbetu klasy min. C40/50
 • beton siarczanoodporny
 • nasiąkliwość betonu: < 5%
 • szczelność betonu: W10
 • mrozoodporność F 150
 • by-pass 10-cio krotny
 • separatory koalescencyjne wyposażone są we włazy żeliwne kl. D400
 • pokrywa separatora najazdowa D400
Model Przepływ Qnom Przepływ maksymalny Qmax Średnica zewnętrzna J Średnica wewnętrzna I Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Wysokość całkowita H Średnica wlotu DN Pojemność czynna całkowita Waga najcięższego el. (około)
  [l/s] [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [t]
BIOSEP-CB/CBL 3/30 3 30 1300 1000 500 480 1250 200 260 1,51
BIOSEP-CB/CBL 6/60 6 60 1300 1000 800 765 1550 200 480 1,90
BIOSEP-CB/CBL 8/80 8 80 1500 1200 750 725 1550 250 650 2,35
BIOSEP-CB/CBL 10/100 10 100 1500 1200 950 915 1750 250 865 2,65
BIOSEP-CB/CBL 15/150 15 150 1500 1200 1285 1260 2150 315 1255 3,30
BIOSEP-CB/CBL 20/200 20 200 1800 1500 1185 1135 2050 315 1740 4,00
BIOSEP-CB/CBL 30/300 30 300 1800 1500 1600 1580 2550 400 2525 4,95
BIOSEP-CB/CBL 40/400 40 400 2300 2000 1200 1180 2250 500 3235 6,00
BIOSEP-CB/CBL 50/500 50 500 2300 2000 1500 1480 2250 500 4178 6,80
BIOSEP-CB/CBL 60/600 60 600 2300 2000 1800 1770 2850 500 5090 7,51
BIOSEP-CB/CBL 70/700 70 700 2800 2500 1400 1350 2450 500 5890 7,03
BIOSEP-CB/CBL 80/800 80 800 2800 2500 1500 1475 2650 600 6504 7,53
BIOSEP-CB/CBL 90/900 90 900 2800 2500 1700 1665 2850 600 7435 8,01
BIOSEP-CB/CBL 100/00 100 1000 3300 3000 1500 1480 2850 800 8694 13,70

BIOSEP-CB/CBL Karta katalogowa BIOSEP-CB/CBL - Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne/lamelowe - GRP


Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-G/GL

Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-G/GL [klasy I wg PN EN 858]

 • urządzenie z osadnikiem lub bez, wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • zgodny z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • instalacja: podziemna/naziemna (wolnostojąca)
 • pokrywa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, 100% szczelności, pokrywa nieprzeznaczona do ruchu pieszego i kołowego
 • właz o średnicy 620 mm
 • wentylacja Ø75 mm umiejscowiona według zaleceń klienta

Zasada działania:

 • separatory substancji ropopochodnych typoszeregu zatrzymują substancje ropopochodne zawarte w wodach opadowych
 • filtr koalescencyjny (BIOSEP-G) lub lamelowy (BIOSEP-GL) zapewnia redukcję substancji ropopochodnych na odpływie 5 mg/litr zgodnie z normą PN-EN 858-1
 • system automatycznego zamknięcia zabezpiecza przed przedostaniem się do wód odpływających substancji ropopochodnych, także w przypadku opadów nawalnych

Filtr lamelowy: Specjalnie zaprojektowane lamele w formie walca poprawiają proces koalescencji oraz znacznie usprawniają eksploatację separatora koalescencyjnego.

Model Przepływ Qnom Średnica J Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Wysokość całkowita H Średnica wlotu DN Pojemność czynna całkowita Waga separatora (około)
  [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [kg]
BIOSEP-G/GL 5 5 1000 640 620 900 160 450 39
BIOSEP-G/GL 7 7 1000 890 870 1150 160 650 45
BIOSEP-G/GL 10 10 1000 1260 1240 1520 160 950 62
BIOSEP-G/GL 15 15 1000 1890 1870 2150 160 1400 78

BIOSEP-G/GL Karta katalogowa BIOSEP-G/GL - Deklaracja wartości użytkowych


Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-OG/OGL

Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-OG/OGL [klasy I wg PN EN 858, zintegrowany z osadnikiem]

 • urządzenie z osadnikiem lub bez, wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • zgodny z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • instalacja: podziemna/naziemna (wolnostojąca)
 • pokrywa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, 100% szczelności, pokrywa nieprzeznaczona do ruchu pieszego i kołowego
 • właz o średnicy 620 mm
 • wentylacja Ø75 mm umiejscowiona według zaleceń klienta

Zasada działania:

 • separatory substancji ropopochodnych typoszeregu zatrzymują substancje ropopochodne zawarte w wodach opadowych
 • filtr koalescencyjny (BIOSEP-OG) lub lamelowy (BIOSEP-OGL) zapewnia redukcję substancji ropopochodnych na odpływie 5 mg/litr zgodnie z normą PN-EN 858-1
 • system automatycznego zamknięcia zabezpiecza przed przedostaniem się do wód odpływających substancji ropopochodnych, także w przypadku opadów nawalnych

Filtr lamelowy: Specjalnie zaprojektowane lamele w formie walca poprawiają proces koalescencji oraz znacznie usprawniają eksploatację separatora koalescencyjnego.

Model Przepływ Qnom Pojemność osadnika Średnica D Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Wysokość całkowita H Średnica wlotu DN Pojemność czynna całkowita Waga separatora (około)
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [kg]
BIOSEP-OG/OGL 1,5/320 1,5 320 1000 640 620 900 160 450 39
BIOSEP-OG/OGL 2/300 2 300 1000 640 620 900 160 450 39
BIOSEP-OG/OGL 2/500 2 500 1000 890 870 1150 160 650 45
BIOSEP-OG/OGL 3/350 3 350 1000 890 870 1150 160 650 45
BIOSEP-OG/OGL 3/700 3 700 1000 1260 1240 1520 160 1000 62
BIOSEP-OG/OGL 6/900 6 900 1000 1890 1870 2150 160 1450 78

BIOSEP-OG/OGL Karta katalogowa BIOSEP-OG/OGL - Deklaracja wartości użytkowych


Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-GB/GBL

Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-GB/GBL [klasy I wg PN EN 858 z by-passem]

 • urządzenie z osadnikiem lub bez, wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • zgodny z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • instalacja: podziemna/naziemna (wolnostojąca)
 • pokrywa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, 100% szczelności, pokrywa nieprzeznaczona do ruchu pieszego i kołowego
 • właz o średnicy 620 mm
 • wentylacja Ø75 mm umiejscowiona według zaleceń klienta

Zasada działania:

 • separatory substancji ropopochodnych typoszeregu zatrzymują substancje ropopochodne zawarte w wodach opadowych
 • filtr koalescencyjny (BIOSEP-GB) lub lamelowy (BIOSEP-GBL) zapewnia redukcję substancji ropopochodnych na odpływie 5 mg/litr zgodnie z normą PN-EN 858-1
 • system automatycznego zamknięcia zabezpiecza przed przedostaniem się do wód odpływających substancji ropopochodnych, także w przypadku opadów nawalnych

Filtr lamelowy: Specjalnie zaprojektowane lamele w formie walca poprawiają proces koalescencji oraz znacznie usprawniają eksploatację separatora koalescencyjnego.

Model Przepływ Qnom Przepływ max. Qmax Średnica D Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Wysokość całkowita H Średnica wlotu DN Pojemność czynna całkowita Waga separatora (około)
  [l/s] [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [kg]
BIOSEP-GB/GBL 4,5/45 4,5 45 1000 640 620 900 160 450 39
BIOSEP-GB/GBL 7/70 7 70 1000 890 870 1150 160 600 45
BIOSEP-GB/GBL 10/100 10 100 1000 1260 1240 1520 160 950 62

BIOSEP-GB/GBL Karta katalogowa BIOSEP-GB/GBL - Deklaracja wartości użytkowych


Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-OGB/OGBL

Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-OGB/OGBL [klasy I wg PN EN 858, zintegrowany z osadnikiem i by-passem]

 • urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • zgodny z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • instalacja: podziemna/naziemna (wolnostojąca)
 • pokrywa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, 100% szczelności, pokrywa nieprzeznaczona do ruchu pieszego i kołowego
 • właz o średnicy 620 mm
 • wentylacja Ø75 mm umiejscowiona według zaleceń klienta

Zasada działania:

 • separatory substancji ropopochodnych typoszeregu zatrzymują substancje ropopochodne zawarte w wodach opadowych
 • filtr koalescencyjny (BIOSEP-OGB) lub lamelowy (BIOSEP-OGBL) zapewnia redukcję substancji ropopochodnych na odpływie 5 mg/litr zgodnie z normą  PN-EN 858-1
 • system automatycznego zamknięcia zabezpiecza przed przedostaniem się do wód odpływających substancji ropopochodnych, także w przypadku opadów nawalnych

Filtr lamelowy: Specjalnie zaprojektowane lamele w formie walca poprawiają proces koalescencji oraz znacznie usprawniają eksploatację separatora.

Model Przepływ Qnom Przepływ max. Qmax Pojemność osadnika Średnica D Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Wysokość całkowita H Średnica wlotu DN Pojemność czynna całkowita Waga separatora (około)
  [l/s] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [l] [kg]
BIOSEP-OGB/OGBL 1,5/15/300 1,5 15 300 1000 640 620 900 160 450 39
BIOSEP-OGB/OGBL 2/20/250 2 20 250 1000 640 620 900 160 450 39
BIOSEP-OGB/OGBL 2/20/450 2 20 450 1000 890 870 1150 160 600 45
BIOSEP-OGB/OGBL 3/30/350 3 30 350 1000 890 872 1150 160 620 45
BIOSEP-OGB/OGBL 3/30/700 3 30 700 1000 1260 1240 1520 160 970 62
BIOSEP-OGB/OGBL 6/60/900 6 60 900 1000 1890 1870 2150 160 1420 78

BIOSEP-OGB/OGBL Karta katalogowa BIOSEP-OGB/OGBL - Deklaracja wartości użytkowych

Separatory koalescencyjne/lamelowe - PEHD


Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-P/PL

Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-P/PL [klasy I wg PN EN 858]

 • urządzenie z osadnikiem lub bez, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości
 • zgodny z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • filtr koalescencyjny (BIOSEP-P)/lamelowy (BIOSEP-PL) i automatyczne zamknięcie zapobiegające przelaniu się substancji ropopochodnych
 • brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • forma prostopadłościenna
 • instalacja: podposadzkowa (do bezpośredniego montażu pod posadzką )/naziemna (wolnostojąca)
 • pokrywy z polietylenu
 • wentylacja Ø75 mm umiejscowiona według zaleceń klienta

Filtr lamelowy: Specjalnie zaprojektowane lamele w formie walca poprawiają proces koalescencji oraz znacznie usprawniają eksploatację separatora koalescencyjnego.

Model Przepływ Qnom Pojemność czynna całkowita Długość L Szerokość S Wysokość całkowita H Średnica wlotu DN Wysokość wlotu H1 Wysokość wylotu H2 Waga separatora (około)
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
BIOSEP-P/PL 4 4 350 920 780 820 160 590 570 48
BIOSEP-P/PL 6 6 480 1270 780 820 160 590 570 58
BIOSEP-P/PL 7 7 550 1420 780 820 160 590 570 62
BIOSEP-P/PL 11 11 900 1480 880 1020 160 790 770 77
BIOSEP-P/PL 13 13 1100 1480 880 1200 160 970 950 84

BIOSEP-P/PL Karta katalogowa BIOSEP-P/PL - Deklaracja wartości użytkowych


Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-OP/OPL

Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-OP/OPL [klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem]

 • urządzenie z osadnikiem lub bez, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości
 • zgodny z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • filtr koalescencyjny (BIOSEP-OP)/lamelowy (BIOSEP-OPL) i automatyczne zamknięcie zapobiegające przelaniu się substancji ropopochodnych
 • brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • forma prostopadłościenna
 • instalacja: podposadzkowa (do bezpośredniego montażu pod posadzką)/naziemna (wolnostojąca)
 • pokrywy z polietylenu
 • wentylacja Ø75 mm umiejscowiona według zaleceń klienta

Filtr lamelowy: Specjalnie zaprojektowane lamele w formie walca poprawiają proces koalescencji oraz znacznie usprawniają eksploatację separatora koalescencyjnego.

Model Przepływ Qnom Pojemność osadnika Długość L Szerokość S Wysokość całkowita H Średnica wlotu DN Wysokość wlotu H1 Wysokość wylotu H2 Waga separatora (około)
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
BIOSEP-OP/OPL 1,5/150 1,5 150 920 780 820 160 590 570 51
BIOSEP-OP/OPL 1,5/300 1,5 300 1270 780 820 160 590 570 64
BIOSEP-OP/OPL 3/300 3 300 1420 780 820 160 590 570 68
BIOSEP-OP/OPL 3/600 3 600 1480 880 1020 160 790 770 85
BIOSEP-OP/OPL 6/600 6 600 1480 880 1200 160 970 950 94

BIOSEP-OP/OPL Karta katalogowa BIOSEP-OP/OPL - Deklaracja wartości użytkowych


Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-OP/OPL-KP

Separator koalescencyjny/lamelowy BIOSEP-OP/OPL-KP [klasy I wg PN EN 858 zintegrowany z osadnikiem i komorą pomp]

 • urządzenie z osadnikiem lub bez, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości
 • zgodny z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • filtr koalescencyjny (BIOSEP-OP-KP)/lamelowy (BIOSEP-OPL-KP) i automatyczne zamknięcie zapobiegające przelaniu się substancji ropopochodnych
 • brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • forma prostopadłościenna
 • instalacja: podposadzkowa (do bezpośredniego montażu pod posadzką )/naziemna (wolnostojąca)
 • pokrywy z polietylenu
 • wentylacja Ø75 mm umiejscowiona według zaleceń klienta

Filtr lamelowy: Specjalnie zaprojektowane lamele w formie walca poprawiają proces koalescencji oraz znacznie usprawniają eksploatację separatora koalescencyjnego.

Model Przepływ Qnom Pojemność osadnika Długość L Szerokość S Wysokość separatora H Wysokość całkowita Średnica wlotu DN Wysokość wlotu H1 Waga separatora (około)*
  [l/s] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
BIOSEP-OP/OPL-KP 1,5/150 1,5 150 1430 780 700 800 160 490 68
BIOSEP-OP/OPL-KP 1,5/300 1,5 300 1480 880 870 970 160 660 84
BIOSEP-OP/OPL-KP 3/300 3 300 1480 880 920 1020 160 690 87
BIOSEP-OP/OPL-KP 3/600 3 600 2030 880 920 1020 160 690 105
BIOSEP-OP/OPL-KP 6/600 6 600 2140 880 1020 1120 160 790 116
BIOSEP-OP/OPL-KP 10/1000 10 1000 2600 1000 1300 1400 160 1000 180
BIOSEP-OP/OPL-KP-N 1,5/150 1,5 150 1480 880 650 750 160 390 77
BIOSEP-OP/OPL-KP-N 1,5/300 1,5 300 1980 880 650 750 160 390 90
BIOSEP-OP/OPL-KP-N 3/300 3 300 2180 880 730 830 160 500 101
BIOSEP-OP/OPL-KP-N 3/600 3 600 2900 880 730 830 160 500 124
BIOSEP-OP/OPL-KP-N 6/600 6 600 2970 1140 780 880 160 550156
* waga separatora bez pomp

BIOSEP-OP/OPL-KP Karta katalogowa BIOSEP-OP/OPL-KP - Deklaracja wartości użytkowych


Możliwy jest także dobór separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem koalescencyjnym lub bez o innych wymiarach i przepływach.
Takie modele wykonuje się po uzgodnieniu z klientem. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem. Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.


Wykonanie indywidualne

Możliwe do wykonania są również separatory koalescencyjne według indywidualnego projektu min:

 • Wykonanie ze stali S235 malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej AISI 304, AISI 316
 • Wymiary dostosowane do indywidualnych potrzeb

Dobór takich separatorów substancji ropopochodnych to doskonałe rozwiązanie zarówno dla klientów prywatnych, jak i właścicieli obiektów użytkowych.

Wykonanie indywidualne

Osadniki

Osadnik BIOS-P

Osadnik PEHD BIOS-P [klasy I wg PN EN858]

 • osadnik zgodny z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • wykonany z polietylenu wysokiej gęstości
 • instalacja osadnika wolnostojąca lub podziemna
 • wlot i wylot PVC
 • pokrywa z PEHD
Model Poj. osadnika V Średnica wewn. I Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Wysokość całkowita H Średnica wlotu DN
  [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIOS-P 0,5 500 1000 640 630 900 160
BIOS-P 0,7 700 1000 840 830 1150 160
BIOS-P 1,0 1000 1000 1250 1240 1520 160
BIOS-P 1,5 1500 1000 1850 1840 2150 160

BIOS-P Karta katalogowa BIOS - Deklaracja wartości użytkowych


Osadnik betonowy BIOS-C

Osadnik betonowy BIOS-C

 • osadniki zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • zbiornik żelbetowy C40/50
 • otwór rewizyjny 600 mm wyposażony we właz żeliwny klasy D400
 • pokrywa osadnika najazdowa D400
 • otwór wlotu i wylotu z przejściem szczelnym
 • deflektor wlotowy
Model Pojemność czynna Średnica zewnętrzna J Średnica wewnętrzna I Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Wysokość całkowita H bez Dn Średnica wlotu DN Wysokość całkowita Waga najcięższego el. (około)
  [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [t]
BIOS-C 1,0 1000 1300 1000 1455 1425 2000 110-250 H+DN 3,00
BIOS-C 1,5 1500 1500 1200 1510 1480 2060 110-250 H+DN 3,60
BIOS-C 2,0 2000 1500 1200 1950 1920 2500 250-315 H+DN 4,16
BIOS-C 3,0 3000 1800 1500 1880 1850 2430 160-400 H+DN 5,52
BIOS-C 4,0 4000 2300 2000 1455 1425 2005 160-400 H+DN 6,24
BIOS-C 5,0 5000 2300 2000 1775 1745 2325 200-500 H+DN 7,51
BIOS-C 6,0 6000 2300 2000 2090 2060 2640 200-500 H+DN 6,40
BIOS-C 8,0 8000 2800 2500 1810 1780 2360 200-630 H+DN 6,90
BIOS-C 10 10000 2800 2500 2220 2190 2770 200-600 H+DN 8,00
BIOS-C 12 12000 3300 3000 1880 1850 2430 200-1000 H+DN 6,90
BIOS-C 15 15000 3300 3000 2300 2270 2850 200-1000 H+DN 11,77

BIOS-C Karta katalogowa BIOS - Deklaracja wartości użytkowych


Osadnik betonowy wirowy z by-passem BIOS-CB

Osadnik betonowy wirowy z by-passem BIOS-CB

 • osadniki zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • zbiornik żelbetowy C40/50
 • otwór rewizyjny 600 mm wyposażony we właz żeliwny klasy D400
 • pokrywa osadnika najazdowa D400
 • by-pass omijający komorę osadnika
 • otwór wlotu i wylotu z przejściem szczelnym
 • deflektor kierunkowy wywołujący ruch wirowy ścieków dopływających do urządzenia
Model Pojemność czynna Średnica zewnętrzna J Średnica wewnętrzna I Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Wysokość całkowita H Średnica wlotu DN Waga najcięższego el. (około)
  [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [t]
BIOS-CB 3/30 300 1300 1000 600 580 1350 200 1,7
BIOS-CB 6/60 600 1300 1000 1000 965 1750 200 2,2
BIOS-CB 8/80 800 1300 1000 1250 1230 2050 250 2,6
BIOS-CB 10/100 1000 1300 1000 1550 1520 2350 250 3,0
BIOS-CB 15/150 1500 1500 1200 1585 1560 2450 315 3,8
BIOS-CB 20/200 2000 1500 1200 1985 1945 2850 315 4,4
BIOS-CB 30/300 3000 1800 1500 1900 1880 2850 400 5,5
BIOS-CB 40/400 4000 2300 2000 1500 1480 2550 500 6,8
BIOS-CB 50/500 5000 2300 2000 1800 1775 2850 500 7,5
BIOS-CB 60/600 6000 2300 2000 2100 2070 3150 500 5,5*
BIOS-CB 70/700 7000 2300 2000 2450 2410 3550 500 5,5*
BIOS-CB 80/800 8000 2800 2500 1900 1875 3050 600 6,9*
BIOS-CB 90/900 9000 2800 2500 2100 2070 3250 600 6,9*
BIOS-CB 100/1000 10000 2800 2500 2300 2280 3650 800 6,9*
BIOS-CB 120/1200 12000 3300 3000 2000 1980 3400 800 12*
BIOS-CB 150/1500 15000 3300 3000 2400 2375 3750 800 12*

* Osadnik składa się z dwóch części: dennicy oraz nadstawki z wyposażeniem

BIOS-CB Karta katalogowa BIOS - Deklaracja wartości użytkowych


Wykonanie indywidualne

Wykonanie indywidualne

Możliwe do wykonania są również separatory koalescencyjne według indywidualnego projektu min:

 • inne średnice rur dolotowych i wylotowych, zmienione wymiary zbiorników lub wlot pod kątem
 • separatory zintegrowane z komorą pomp
 • dodatkowe wyposażenie np. zawór pływakowy na wlocie do separatora lub wyposażenie ze stali nierdzewnej


Osadnik BIOS-G, BIOS-SCH - studnia schładzająca (klasy I wg PN EN 858)

Osadnik BIOS-G, BIOS-SCH - studnia schładzająca (klasy I wg PN EN 858)

 • materiał: GRP
 • osadnik zgodny z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
 • wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • instalacja wolnostojąca lub podziemna
 • wlot i wylot PVC
 • pokrywa osadnika poliestrowa
 • odporność na wysokie temperatury do 90°C
 • odporność na kwasy i zasady
Model Poj. osadnika Qnom Średnica J Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Wysokość całkowita H Średnica wlotu DN Waga separatora (około)
  [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
BIOS-G/SCH 0,5 500 1000 640 620 900 160 39
BIOS-G/SCH 0,7 700 1000 890 870 1150 160 45
BIOS-G/SCH 1,0 1000 1000 1260 1240 1520 160 62
BIOS-G/SCH 1,5 15001000 1890 1870 2150 160 78

BIOS-G/BIOS-SCH Karta katalogowa BIOS - Deklaracja wartości użytkowych

Neutralizatory

Neutralizatory kwasów akumulatorowych BIONET-G

Neutralizator kwasów akumulatorowych BIONET-G

 • urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z żywic ortoftalowych
 • brak konieczności wykonywania murów oporowych
 • instalacja: podziemna/naziemna (wolnostojąca)
 • pokrywa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, 100% szczelności, opcjonalnie pokrywa żeliwna (DROGI I CHODNIKI) nadstawki
 • właz o średnicy 620 mm

Zasada działania:

 • urządzenie to pozwala na zobojętnianie kwasów akumulatorowych (H2SO3, H2SO4) przed zrzutem do kanalizacji
 • zbudowane jest ze zbiornika z laminatu poliestrowo-szklanego i filtra marmurowego w kontakcie z którym kwas jest neutralizowany
 • neutralizator przeznaczony jest przede wszystkim do obsłużenia ścieków z pomieszczeń składowania lub konserwacji baterii akumulatorowych
Model Pojemność Średnica D Wysokość wlotu E Wysokość wylotu S Wysokość całkowita H Średnica wlotu DN
  [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
BIONET-G 500 500 1000 640 620 900 160
BIONET-G 700 700 1000 890 870 1150 160
BIONET-G 1000 1000 1000 1260 1240 1520 160

Neutralizator - Deklaracja wartości użytkowych

Alarm do separatorów

Alarm do separatorów

Urządzenia stosowane są w separatorach oleju, substancji ropopochodnych i osadu. Umożliwiają odczyt stanu lokalnie na pulpicie sterowniczym albo zdalnie, za pomocą wiadomości SMS. Dostępne sondy z oznaczeniem ATEX.


Zobacz pełaną oferte alarmów Alarmy - Deklaracja wartości użytkowych

Montaż separatorów węglowodorów

W sytuacji gdy dobór separatora substancji ropopochodnych przy uwzględnieniu takich uwarunkowań, jak współczynnik spływu powierzchniowego oraz przepływ ścieków deszczowych, ostatecznie zakończył się sukcesem, w dalszej kolejności trzeba pomyśleć o ich prawidłowym montażu. Warto mieć świadomość, że wszystkie tego typu urządzenia przeznaczone są do instalacji zewnętrznej, w odpowiednio przygotowanym w tym celu wykopie. Przeznaczony do zakotwiczenia w danym miejscu separator koalescencyjny z osadnikiem lub bez umieszcza się na poziomym i płaskim podłożu, zrobionym z zagęszczonego, okrągłoziarnistego żwiru. Warto pamiętać o tym, że poziom wód gruntowych musi koniecznie znajdować się poniżej wylotu z maszyny. W przeciwnym razie pojawia się konieczność wykonania odpowiednich fundamentów, umożliwiających stabilne zakotwiczenie separatora substancji ropopochodnych wyróżniającego się odpowiednim współczynnikiem spływu powierzchniowego w danym miejscu. Po dokonaniu doboru danego urządzenia i jego nabyciu należy usadowić na takiej wysokości, aby rury doprowadzające i odprowadzające można było łatwo poddawać zabiegom czyszczącym. Istotne jest też, aby przepływ ścieków deszczowych odbywał się grawitacyjnie.

Montując separator substancji ropopochodnych z osadnikiem lub bez, należy pamiętać o jego wyposażeniu w instalacje alarmowe służące do monitorowania poziomu warstw osadu, oleju i przepełnienia. Pewną alternatywę do tego rozwiązania stanowi również podłączenie sprzętu do specjalnego systemu pozwalającego na bieżące nadzorowanie pracy urządzenia.

Separatory węglowodorów – zastosowanie

Odpowiedni dobór separatora substancji ropopochodnych powinien odbywać się także przy uwzględnieniu przeznaczenia danego modelu. Artykuły odznaczające się optymalnym współczynnikiem spływu powierzchniowego oraz odpowiednim przepływem ścieków deszczowych znajdują zastosowanie w różnych obiektach, gdzie dokonuje się ich zakotwiczenia w wybranym miejscu. Można tutaj wymienić m.in. parkingi naziemne i podziemne, stacje benzynowe, myjnie samochodów osobowych i ciężarowych oraz maszyn rolniczych i budowlanych. Są one również powszechnie stosowane na lotniskach i w innych punktach obsługi podróżnych, a także w warsztatach mechanicznych i samochodowych oraz w centrach składowania i dystrybucji paliw. O tym, że dobór separatora substancji ropopochodnych przebiegł we właściwy sposób, świadczy odpowiedni współczynnik spływu powierzchniowego i prawidłowy przepływ ścieków deszczowych są łatwe w montażu, Nadają się do zakotwiczenia również na dużych głębokościach.

Separatory substancji ropopochodnych a kwestie ekologiczne

Dostępne w naszej ofercie separatory substancji ropopochodnych z osadnikiem lub bez to urządzenia, które cieszą się dużą popularnością, przede wszystkim z przyczyn ekologicznych. Gospodarka wodna, a w szczególności sprawny i wydajny przepływ ścieków technologicznych oraz deszczowych, to obszar, który ma ogromny wpływ na stan środowiska. Konieczność wyeliminowania z nich różnego rodzaju zanieczyszczeń – w tym m.in. tych ropopochodnych – to niezwykle ważne zadanie, którego nie można bagatelizować. Z tego właśnie powodu do dyspozycji naszych klientów oddajemy wyłącznie najnowocześniejsze i sprawdzone separatory i osadniki koalescencyjne o różnym współczynniku utrudnienia separacji. Wszystko po to, aby znalezienie propozycji idealnie przystosowanej do potrzeb było jak najłatwiejsze.

Zadbanie o odpowiedni przepływ ścieków deszczowych oraz technologicznych to obowiązek, który ciąży na właścicielu przedsiębiorstwa. Aby nie narażać się na ewentualne problemy, a także wynikające z nich konsekwencje – serdecznie zachęcamy do kontaktu. Nasi doświadczeni doradcy z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania techniczne, przedstawią i omówią współczynniki związane z utrudnianiem separacji oraz pomogą w doborze najlepszego separatora substancji ropopochodnych.

Separatory substancji ropopochodnych – skorzystaj z najlepszej oferty!

Aby zapewnić bezpieczny i wydajny przepływ ścieków technicznych i deszczowych, należy zdecydować się na nowoczesny separator, który poradzi sobie z oddzieleniem substancji ropopochodnych, a co za tym idzie – uniemożliwi, ich ewentualne przedostanie się do środowiska. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że dobór odpowiedniego urządzenia wcale nie należy do zadań łatwych, ponieważ przed zakupem trzeba uwzględnić wiele kwestii technicznych – w tym m.in. tych związanych ze współczynnikiem utrudnienia separacji.

Zapewniamy jednak, że przygotowana przez naszych najlepszych specjalistów oferta jest na tyle różnorodna, że opcję idealnie dostosowaną do indywidualnych potrzeb znajdzie w niej każdy. Serdecznie zachęcamy do kontaktu oraz składania zamówień!


FAQ

Masz pytania? napisz do nas – chętnie odpowiemy

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać do Działu Ofertowania na adres: oferty@biocent.pl

woj. mazowieckie
woj. podlaskie
woj. warmińsko-mazurskie

Mateusz Uźniak
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 786 454 241
Grzegorz Marek
Inżynier Sprzedaży
+48 797-478-504
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. podkarpackie
woj. świętokrzyskie

Gracjan Widomski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-843
Anna Reszka
Inżynier Sprzedaży
+48 504-801-289
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. małopolskie
woj. śląskie

Paweł Gunia
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-838
Anna Reszka
Inżynier Sprzedaży
+48 504-801-289
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. dolnośląskie
woj. opolskie

Paweł Gosławski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 786 454 242
Anna Reszka
Inżynier Sprzedaży
+48 504-801-289
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. lubuskie
woj. wielkopolskie

Michał Kozłowski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-835
Róża Kuzioła
Inżynier Sprzedaży
+48 780-095-844
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. kujawsko-pomorskie
woj. pomorskie
woj. zachodnio-pomorskie

Krzysztof Poteracki
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-836
Róża Kuzioła
Inżynier Sprzedaży
+48 780-095-844
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. lubelskie

Gracjan Widomski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-843
Grzegorz Marek
Inżynier Sprzedaży
+48 797-478-504
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841

woj. łódzkie

Paweł Gosławski
Mobilny Inżynier Sprzedaży
+48 786 454 242
Grzegorz Marek
Inżynier Sprzedaży
+48 797-478-504
Adrianna Kucharska
Inżynier Sprzedaży
+48 453-064-841
Realizacja Agencja interaktywna PROPERIS