FAQ

Najczęściej zadawane pytania

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jakie produkty oferuje Biocent w zakresie oczyszczania ścieków technologicznych?

Oferujemy klientom możliwość doboru takich rozwiązań, które będą w stanie spełnić wszelkie pokładane w nich oczekiwania. W razie problemów z podjęciem właściwej decyzji zakupowej warto skontaktować się z naszymi specjalistami. Z przyjemnością odpowiedzą oni na każde pytanie dotyczące takich urządzeń jak przepompownia ścieków.

Oferujemy klientom możliwość doboru takich rozwiązań, które będą w stanie spełnić wszelkie pokładane w nich oczekiwania. W razie problemów z podjęciem właściwej decyzji zakupowej warto skontaktować się z naszymi specjalistami. Z przyjemnością odpowiedzą oni na każde pytanie dotyczące takich urządzeń jak przepompownia ścieków.

Oferujemy klientom możliwość doboru takich rozwiązań, które będą w stanie spełnić wszelkie pokładane w nich oczekiwania. W razie problemów z podjęciem właściwej decyzji zakupowej warto skontaktować się z naszymi specjalistami. Z przyjemnością odpowiedzą oni na każde pytanie dotyczące takich urządzeń jak przepompownia ścieków.

Oferujemy klientom możliwość doboru takich rozwiązań, które będą w stanie spełnić wszelkie pokładane w nich oczekiwania. W razie problemów z podjęciem właściwej decyzji zakupowej warto skontaktować się z naszymi specjalistami. Z przyjemnością odpowiedzą oni na każde pytanie dotyczące takich urządzeń jak przepompownia ścieków.

Najprostsze modele separatorów tłuszczu nie wymagają zasilania prądem. To oznacza, że ich funkcjonowanie nie jest uzależnione od dostępu do energii elektrycznej. Jednakże, w przypadku bardziej zaawansowanych separatorów tłuszczu wyposażonych w układ mieszający i opróżniający, takie jak separator z układem mieszająco-opróżniającym, konieczne jest zasilanie zewnętrznej pompy mieszająco-opróżniającej. Dzięki tej zaawansowanej technologii możliwe jest skuteczne usuwanie tłuszczu, co przyczynia się do utrzymania czystości i sprawności systemów kanalizacyjnych.

Wśród alarmów dostępnych na rynku wyróżnia się Alarm AT G+O+P, który zapewnia kompleksowe monitorowanie stanu separatora. Ten zaawansowany system umożliwia precyzyjny pomiar warstwy tłuszczu oraz osadu, a także sygnalizuje ryzyko przepełnienia separatora. Co istotne, Alarm AT G+O+P może być zasilany bateryjnie, co stanowi opcję wygodną w instalacji. Dodatkowo może posiadać moduł GSM umożliwiający wysyłanie powiadomień SMS. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć pewność, że są na bieżąco z ważnymi informacjami dotyczącymi stanu separatora, co przekłada się na zwiększone bezpieczeństwo i kontrolę nad instalacją.

Tak, istnieje opcja dokupienia alarmów i ich instalacji w już istniejących separatorach. Jednakże, istotne jest przeprowadzenie odpowiednich przygotowań przed montażem. Jeśli separator był wcześniej użytkowany, konieczne jest jego opróżnienie, aby zapewnić odpowiednie warunki dla nowego urządzenia. Dodatkowo, należy zapewnić dostępność odpowiedniego miejsca do montażu alarmu. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy mogą zwiększyć funkcjonalność i bezpieczeństwo swoich separatorów, monitorując ich działanie za pomocą dedykowanych alarmów.

W zestawie standardowym separatora tłuszczu znajdują się niezbędne elementy do skutecznego oddzielenia tłuszczu od ścieków. Jednakże, w przypadku separatorów skrobi dodatkowo wyposażonych w dysze zraszające, możliwości działania urządzenia zostają rozszerzone. Zasada działania jest prosta – dopływ wody do zraszacza może być realizowany manualnie lub automatycznie, poprzez zastosowanie elektrozaworu. Dzięki temu, użytkownicy mają możliwość wyboru optymalnego sposobu dostarczania wody do separatora skrobi, co wpływa na efektywność jego działania oraz komfort użytkowania.

Biocent unika produkcji separatorów tłuszczu z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) z uwagi na ich niską odporność na wysokie temperatury ścieków (maksymalnie 40°C). Separator wykonany z PEHD może ulec rozszczelnieniu po pewnym czasie użytkowania, co z kolei grozi zanieczyszczeniem wód gruntowych. Zamiast tego, Biocent wykorzystuje do produkcji swoich separatorów tłuszczu materiał GRP (Glass Reinforced Polyester), czyli poliester wzmacniany włóknem szklanym. Choć jest to materiał droższy, GRP charakteryzuje się znacznie większą wytrzymałością na wysokie temperatury (maksymalnie 90°C), co sprawia, że separatory są bardziej trwałe i niezawodne w działaniu.Separator tłuszczu z GRP Biocent stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego, zapewniając skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami.

W celu zapewnienia szczelności zapachowej, separator wyposażony jest w uszczelkę EPDM. Ta elastyczna uszczelka jest odpowiednio dociśnięta pod ciężarem włazu, co gwarantuje skuteczną szczelność separatora. Dzięki temu rozwiązaniu, możliwe jest uniknięcie wycieków oraz utrzymanie optymalnych warunków pracy instalacji.

Tłuszcz to substancja hydrofobowa, która nie rozpuszcza się w wodzie. Gdy dostanie się do kanalizacji, może tworzyć warstwę izolacyjną na ściankach rur, prowadząc do zmniejszenia przepustowości i zwiększenia ryzyka zapchania. Zgodnie z przepisami prawnymi, takimi jak ustawa o zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabrania się wprowadzania do kanalizacji odpadów stałych i płynnych niemieszających się z wodą, co znajduje odzwierciedlenie w art. 9 ust. 2 pkt. 1 i 2 tego aktu prawnego.

W kontekście gastronomii, zastosowanie separatora tłuszczu jest niezbędne. Jego zadaniem jest przechwycenie substancji zanieczyszczających, uniemożliwiając ich dostęp do sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu, lokale gastronomiczne mogą działać zgodnie z przepisami prawnymi oraz dbać o środowisko naturalne.

Jedną z kluczowych korzyści wynikających ze zwiększenia pojemności osadnika w separatorze jest wydłużenie interwału opróżniania, co przekłada się na znaczące oszczędności. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się redukcją kosztów związanych z częstotliwością koniecznych prac utrzymaniowych. Przykładowo, koszt jednorazowego opróżnienia z utylizacją wynosi obecnie 3500 PLN. Zwiększenie pojemności osadnika pozwala zatem nie tylko na optymalne wykorzystanie jego potencjału, ale także na realne oszczędności finansowe dla użytkowników.

Podczas dostawy separatora, użytkownik otrzymuje kompletną dokumentację, która obejmuje kluczowe elementy. Wśród dokumentów, które są standardowo dostarczane, znajdują się Karta gwarancyjna oraz Deklaracja DTR. Te dokumenty zapewniają użytkownikom pewność co do jakości produktu oraz potwierdzają zgodność z odpowiednimi normami i wymaganiami.

Jeśli standardowe wymiary separatora nie spełniają Twoich oczekiwań, istnieje możliwość ich modyfikacji, tak aby urządzenie idealnie pasowało do podanych wymiarów. Firma Biocent oferuje wykonanie urządzeń o niestandardowych wymiarach i przepływie, dopasowanych do specyficznych potrzeb każdego klienta. Aby uzyskać indywidualną ofertę, zapraszamy do kontaktu z naszym działem ofertowym pod adresem e-mail: oferty@biocent.pl. Nasz zespół z przyjemnością udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomoże dostosować separator do Twoich wymagań.
W separatorach ropopochodnych objętość gromadzenia oleju zależy głównie od trzech czynników: średnicy, wysokości oraz wielkości filtra, który jest dobrane na przepływ nominalny. To właśnie te parametry decydują o pojemności, jaką może pomieścić dany separator. Olej gromadzi się w nim stopniowo, aż do momentu zadziałania mechanizmu auto-zamknięcia, który zapobiega dalszemu przepływowi. Dzięki temu, separator ropopochodny efektywnie oddziela olej od wody, zapewniając ochronę dla środowiska naturalnego.
Częstotliwość opróżniania separatora ropopochodnego jest uzależniona od intensywności napływu ścieków, co decyduje o ilości gromadzącego się oleju. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, regularne opróżnianie separatorów jest niezbędne – zaleca się, aby odbywało się to co najmniej 2 razy w ciągu roku lub w przypadku aktywacji sygnalizacji alarmowej. Dzięki przestrzeganiu tych zaleceń, zapewnia się skuteczne funkcjonowanie separatorów i spełnienie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Wszystkie separatory PETRO produkowane przez Biocent spełniają wymóg dotyczący stopnia oczyszczania na poziomie 5 mg/l. Dzięki temu, klientom zapewniana jest skuteczność działania urządzenia, które spełnia najwyższe standardy jakości i zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

By-pass w separatorze substancji ropopochodnych stosuje się w sytuacjach, gdy występuje nadmierny przepływ ścieków, który może przekroczyć zdolność retencji oleju w separatorze. Głównym celem by-passu jest zapewnienie płynności przepływu w sytuacjach awaryjnych lub przekroczenia maksymalnej pojemności separatora. Dzięki zastosowaniu by-passu, możliwe jest skuteczne kierowanie nadmiaru ścieków bez ryzyka zanieczyszczenia środowiska.

Tak, można.  W przypadku separatorów bez by-passu (obejścia burzowego), wystarczy na etapie ofertowania podać informację pod jakim kątem należy umiejscowić wlot i wylot. Jednakże, w przypadku urządzenia z by-passem, nie zalecamy takiego rozwiązania, gdyż modyfikacja wyraźnie wpływa na całkowity koszt urządzenia. Dlatego też, warto rozważyć różne opcje konstrukcyjne i kosztowe podczas projektowania separatorów, aby wybrać optymalne rozwiązanie dla konkretnych potrzeb klienta.

Osadnik jest kluczowym elementem w procesie oczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych. W celu redukcji zawiesiny do wymaganego przepisami stopnia oczyszczenia, konieczne jest umieszczenie osadnika przed separatorem. Może to być osobne urządzenie zainstalowane przed separatorem lub zintegrowane z nim, w zależności od potrzeb i warunków instalacyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu, zapewniona jest skuteczna ochrona środowiska oraz spełnienie wymogów prawnych dotyczących jakości oczyszczania ścieków.

Jako rozwiązanie chroniące przed nadmiernym wzrostem objętości zgromadzonych zanieczyszczeń lekkich w separatorze ropopochodnym, proponujemy wyposażenie urządzenia w tzw. zamknięcie na dopływie. Dzięki temu mechanizmowi, możliwe jest skuteczne zabezpieczenie separatora przed. przekroczeniem maksymalnej pojemności gromadzenia zanieczyszczeń, co wpływa na jego wydajność i długotrwałe działanie

Zakup urządzeń z włazem jest zalecany, ponieważ norma wymaga nabywania kompletnych urządzeń, które obejmują także właz. Zgodnie z przepisami i standardami branżowymi, zakup kompletnego urządzenia z włazem zapewnia pełną zgodność z wymogami oraz skuteczność działania. Dlatego też, przy wyborze urządzeń warto zwracać uwagę na ich kompletność, aby spełnić wszelkie obowiązujące normy i zapewnić optymalne warunki pracy.

Firma Biocent specjalizuje się w produkcji i serwisowaniu własnych urządzeń. W przypadku konieczności czyszczenia separatorów, zalecamy skorzystanie z usług dedykowanych firm, które posiadają odpowiednie uprawnienia do usuwania i utylizacji zanieczyszczeń. Dzięki współpracy z takimi specjalistami, zapewniona jest profesjonalna obsługa oraz pełne przestrzeganie norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Tak, separatory ropopochodne wymagają regularnych przeglądów serwisowych w celu zapewnienia ich skutecznego działania i zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Przeglądy te obejmują sprawdzenie stanu technicznego separatora, ocenę stopnia gromadzenia zanieczyszczeń oraz konieczność ewentualnej konserwacji lub czyszczenia. Regularne przeglądy pozwalają wykryć ewentualne problemy na wczesnym etapie i podjąć odpowiednie działania naprawcze, co przyczynia się do utrzymania separatora w optymalnej kondycji i minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii. Dodatkowo, regularne przeglądy serwisowe mogą być również wymagane przez przepisy prawa w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Autozamknięcie w separatorze ropopochodnym jest kluczowym mechanizmem, który ma za zadanie zatrzymać przepływ ścieków w momencie, gdy pojemność gromadzenia zanieczyszczeń w separatorze zostanie osiągnięta lub przekroczona. Ta funkcja odgrywa istotną rolę w zapobieganiu nadmiernemu wypływowi zanieczyszczeń do kanalizacji, co ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska.

W zależności od lokalnych przepisów oraz standardów branżowych, autozamknięcie może być wymagane lub zalecane dla separatorów ropopochodnych. W obszarach, gdzie obowiązują restrykcyjne normy dotyczące ochrony środowiska, autozamknięcie jest często obligatoryjne. Zapewnienie zgodności z tymi przepisami ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Filtr lamelowy wykonany z polietylenu tereftalanu (PET) produkowany przez Biocent wymaga odpowiedniej konserwacji, aby zapewnić jego skuteczność. Aby go oczyścić, zalecamy przepłukanie go w letniej wodzie z detergentem, a następnie delikatne przepłukanie wodą pod ciśnieniem z sieci, nie przekraczającym 4 bar. Dzięki tym prostym krokom, można zapewnić utrzymanie filtra w odpowiedniej kondycji i efektywne działanie w systemie oczyszczania ścieków.

Separator substancji ropopochodnych powinien być dobrany na podstawie obliczonego przepływu nominalnego, którego sposób kalkulacji jest zależny od wielu czynników m.in. rodzaju obiektu, którego zlewnię dane urządzenie ma podczyszczać. Poniżej przykłady:

– place manewrowe, drogi, parkingi (powyżej 1000m2) – separatory powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, z których wynika, że przepływ nominalny należy obliczyć na podstawie miarodajnego natężenia deszczu (wynoszącego co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha) oraz powierzchni zlewni wyrażonej w ha. Otrzymany wynik należy jeszcze pomnożyć przez bezwymiarowy współczynnik spływu, charakterystyczny dla danej powierzchni (w większości przypadków dla bezpieczeństwa można przyjąć jego wartość jako 1). W przypadku dużych zlewni dozwolone jest zastosowanie separatorów obejściowych (z by-passem min. 10-krotnym w stosunku do przepływu nominalnego)

– obiekty magazynowania i dystrybucji paliw – przepływ nominalny należy obliczyć na podstawie miarodajnego natężenia deszczu (wynoszącego co najmniej 77 l na sekundę na 1 ha) oraz powierzchni zlewni wyrażonej w ha.

– myjnie samochodowe – Przepływ nominalny określony jest na podstawie normy PN-EN 858-2 i wynosi 2 l/s bez względu na wykorzystanie wody w urządzeniu ciśnieniowym. Jeżeli znajduje się więcej niż jedno stanowisko, do każdego urządzenia należy doliczyć dodatkowo 1 l/s. W przypadku kiedy mamy do czynienia równocześnie z automatycznym myciem samochodów powinna być doliczona wartość ścieków równa 1 l/s.

– warsztaty samochodowe (dot. przypadku ochrony otaczającego środowiska określonego w normie PN-EN 858-2) – przepływ nominalny najczęściej przyjmowany jest na podstawie wydajności wynikającej z mycia posadzki (ok. 1,5-3 l/s).

Biocent dla Ciebie

Jeżeli chcesz poznać lepiej Biocent zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

Nowości branżowe

Znajdź handlowca według regionu inwestycji

+48 573 403 125
biuro@biocent.pl
Motycz 325 E
21-030 Motycz
Województwa - Łódzkie, Opolskie, Dolnośląskie
Handlowiec terenowy
Paweł Gosławski
pawel.goslawski@biocent.pl
786 454 242
Handlowiec biurowy
Ania Reszka
oferty@biocent.pl
504 801 289
Województwa - Małopolskie, Śląskie
Handlowiec terenowy
Handlowiec biurowy
Adrianna Kucharska
oferty@biocent.pl
453 064 841
Województwa - Lubelskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie
Handlowiec terenowy
Gracjan Widomski
gracjan.widomski@biocent.pl
453 064 843
Handlowiec biurowy
Karolina Sosnowska
oferty@biocent.pl
690 409 493
Województwa - Mazowieckie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
Handlowiec terenowy
Olgierd Wilk
olgierd.wilk@biocent.pl
453 064 838
Handlowiec biurowy
Estera Ziółkowska / Grzegorz Marek
oferty@biocent.pl
789 191 799 (Estera) / 797 478 504 (Grzegorz)
Województwa - Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie
Handlowiec terenowy
Krzysztof Poteracki
krzysztof.poteracki@biocent.pl
453 064 836
Handlowiec biurowy
Róża Kuzioła
oferty@biocent.pl
780 095 844
Województwa - Wielkopolskie, Lubuskie
Handlowiec terenowy
Michał Kozłowski
michal.kozlowski@biocent.pl
453 064 835
Handlowiec biurowy
Andżelika Ostrowska
oferty@biocent.pl
518 829 335

Masz pytania? Napisz do nas.
Chętnie odpowiemy.

Z chęcią przyjmiemy Twoją wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub pocztą e-mail. Skontaktuj się z obsługą klienta Biocent, a odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Sprawdź nasz FAQ

Poszukaj odpowiedzi w Naszej sekcji FAQ.

SKONTAKTUJ SIĘ